Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jens Peter Schjødt udnævnt til professor

Jens Peter Schjødt er udnævnt til professor i religionsvidenskab.

15.08.2017 | Anja Kjærgaard

Foto: Folkeuniversitetet (Montgomery/OddFischlein)

 

Hvad skal du beskæftige dig særligt med i dit professorat? 

-  Mit specialeområde er førkristen skandinavisk religion, så mine primære opgaver vil være, dels at forske og foreslå nye perspektiver, der kan give os et mere realistisk billede af denne religion, end det man før har haft, og dels at vedligeholde de internationale kontakter, som Aarhus Universitet gennem mange år har opbygget, og som inden for feltet har betydet, at Aarhus Universitet er en vigtig spiller på den internationale bane. Mere konkret regner jeg med, i samarbejde med et par kolleger fra andre discipliner, at kunne skrive et værk, om religionshistorien i Norden fra ca. år 0 til ca. 1000.

På hvilken måde er emnet relevant?

-Førkristen skandinavisk (eller nordisk) religion) er relevant, fordi man her, såvel som inden for så mange andre historiske områder, bliver mere og mere opmærksom på den rolle, som religionen spiller i en kulturs selvforståelse, og dermed er med til at drive udviklingen fremad. Området førkristen nordisk religion er dermed en del af den større historie om Nordens fortid – og helt sikkert en meget vigtig del, hvis vi skal forstå denne fortid. Behovet for at udforske emnet yderligere skyldes primært to ting, nemlig for det første fremkomsten af en mængde ny empiri i form af arkæologiske fund. Nordisk religion er et interdisciplinært forskningsfelt, og som religionshistoriker, må man forholde sig til skriftlige såvel som arkæologiske kilder. For det andet opstår der hele tiden nye erkendelser og synsvinkler inden for humaniora såvel som helt generelt inden for videnskaberne, som man må tage højde for i ens omgang med empirien. Dette indebærer bl.a. at man i dag kan stille andre spørgsmål, end man kunne i fortiden. 


CV

Jens Peter Schjødt er mag.art i Religionshistorie og dr.phil

Hovedforskningsområde er nordisk religion samt fænomenologi og komparative religionsstudier af indoeuropæiske religioner. Schjødt fokuserer i sin forskning hovedsageligt på mytologiens funktion som kosmologisk forklaringsramme for mennesker.

Jens Peter Schjødt forsvarede sin magisterkonferens (mag.art.) i 1980 ved Aarhus Universitet. I 1988 blev han ansat som adjunkt ved Afdeling for Religionsvidenskab, og udnævnt til lektor i 1990. Han blev tildelt doktorgraden (dr.phil.) i 2004, og i 2007 blev han udnævnt til professor MSO samme sted frem til 2014 og nu udnævnt til professor fra 2017-2020.

 

 

Forskning, Religionsvidenskab