Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Johanna Seibt er udnævnt til professor MSO

Institut for Kultur og Samfund har tildelt Johanna Seibt et femårigt MSO-professorat med tiltrædelse den 1. november 2015.

17.11.2015 | Ulrik Albert Vosgerau

Johanna Seibt er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) i filosofi.

Johanna Seibt skal i sit professorat forske i de kulturelle og eksistentielle konsekvenser af den øgede brug af sociale robotter. Det er særligt udviklingen af en teoretisk ramme til at beskrive menneskets interaktion med robotter gennem et tværdisciplinært samarbejde mellem forskere inden for blandt andet filosofi, antropologi, psykologi, kognitionsvidenskab, kunst og robotvidenskab, som Johanna Seibt skal stå i spidsen for. Målsætningen er gennem det tværdisciplinære samarbejde at skabe en sammenhængende forskning inden for feltet – også betegnet ”Integrated Social Robotics.”


CV: Johanna Seibt er 55 år. Hun er uddannet ved Universitet München og University of Pittsburgh, USA og har taget sin ph.d. ved sidstnævnte.  Johanna Seibt har været ansat som adjunkt ved University of Texas at Austin, som post.doc og lektorvikar ved Aarhus Universitet, og har siden 2008 været lektor ved Afdeling for Filosofi og Idehistorie på Aarhus Universitet. Hendes forskning har særligt koncentreret sig om analytisk ontologi og metafysik, og hun blev internationalt kendt som fortolker af Sellars' filosofi. I de to seneste årtier har hun arbejdet med grundlaget for en ny procesontologi kaldet ”General Process Theory,” og har undersøgt procesontologiens anvendelsesmuligheder inden for blandt andet konfliktforskning, kognitionsforskning og senest robotfilosofi.

Filosofi og Idéhistorie