Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karen Gram-Skjoldager modtager forskningslederbevilling

Det Frie Forskningsråd har uddelt 20 Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevillinger for en samlet sum af ca. 132 mio. kr. Lektor Karen Gram-Skjoldager modtager knap syv millioner kroner.

24.06.2015 | Anja Kjærgaard

Bevillingerne er givet inden for rammerne af rådets Sapere Aude-program, der skal give fremragende forskere i Danmark de bedste betingelser for at skabe afgørende nye forskningsresultater.

Med bevillingen får Karen Gram-Skjoldager mulighed for at foretage den første historiske undersøgelse af de internationale bureaukratiers tilblivelse og tidlige udvikling. Med inspiration fra politisk sociologi og baseret på omfattende arkivstudier udforsker projektet Folkeforbundets administration.

Forskningsprojektets titel lyder: "Opfindelsen af den internationale embedsmand. Folkeforbundet og udviklingen af internationalt bureaukrati 1920-60." Men Sapere Aude-bevillingen giver ikke kun Karen Gram-Skjoldager mulighed for fordybelse i forskningsfelt, men også mulighed for at udvikle sig som forskningsleder. Hun udtaler i forbindelse med tildelingen:

"Sapere Aude-bevillingen giver mig nogle fantasiske rammer for at udvikle min forskning og fordybe mig i det forskningsfelt, som jeg synes er allermest spændende. Samtidig giver bevillingen mig mulighed for at udvikle mig som forskningsleder og at etablere mig i de danske og internationale forskningsmiljøer. Jeg håber, mit projekt kommer til at synliggøre, at forskning ikke er en enmandssport, men tværtimod bliver stærkere, mere kreativ og nyskabende, når den udvikles af et internationalt forskningskollektiv, der er indlejret i stærke tværfaglige sammenhænge og nationale og internationale forskningssamarbejder."

Læs portræt af Karen Gram-Skjoldager


Yderligere information

Lektor Karen Gram-Skjoldager
Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Historie og Klassiske Studier
Mail: hiskgs@cas.au.dk 
Direkte telefon: 87162306

Forskning, Historie og Klassiske Studier