Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kunst og kultur som ventil

Ny antropologisk kortlægning af kunst-og kulturinitiativer på hospitaler peger på, at disse bidrager til fysisk og mental velbefindende blandt patienter, pårørende og personale.

16.09.2020 | Anja Kjærgaard

 ”Man får lov til lige at tænke på noget andet [end sygdom], det gør godt!” – sådan lyder det fra en af de patienter, der har deltaget i et kvalitativt interview i forbindelse med kortlægningen af forskellige kunst- og kulturinitiativer på hospitaler i Region Midt. Kortlægningens resultater er beskrevet i rapporten: Refleksionsrum – indtryk og udtryk, som Moesgårds Antropologiske Analyseenhed (MANTRA) har udarbejdet for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

”Kunst- og kulturinitiativer på hospitaler er ikke et nyt fænomen – og at de har sundhedsfremmende virkning er også dokumenteret i mange internationale videnskabelige studier,” fortæller antropolog ph.d. Johanne Korsdal Sørensen, der har udarbejdet rapporten sammen med Johanne Hauge Westerlund.

”Kulturoplevelser kan bidrage i løsningen af nogle af hospitalets kerneopgaver i forbindelse med genoptræning og behandling på helt nye måder. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan kulturoplevelsen er på de respektive afdelinger eller enheder. Vi har med vores rapport forsøgt at give et overblik over kunst- og kulturaktiviteter på hospitaler i Region Midt,” forklarer Johanne Korsdal Sørensen.

Den internationale forskning på området er, ifølge rapportens forfattere, i kraftig vækst og dokumenterer blandt andet, at mennesker, der deltager i kunst, kultur og kreative aktiviteter, kan opnå øget selvtillid og trivsel, forbedrede sociale relationer, få øget motivation og mindre depression samt større afslapning og mere håb. Ligesom de kan opleve fysiologiske effekter som reduceret blodtryk, mindsket niveau af stresshormoner i kroppen og styrket immunforsvar. Så den sundhedsfremmende effekt er veldokumenteret, og med kortlægningsanalysen fra MANTRA er der ny inspiration at hente for sundhedsprofessionelle.

Om forskningsrapporten
Rapporten, ”REFLEKSIONSRUM – INDTRYK & UDTRYK”, er bestilt af Regional Udvikling i Region Midtjylland hos Moesgårds Antropologiske Analyseenhed, MANTRA. Den består af en kortlægning, der undersøger kunst- og kulturinitiativer på Region Midtjyllands hospitaler. MANTRA udviklede et spørgeskema, der blev udsendt til en række hospitalsafdelinger udvalgt af Team Sundheds Innovation, Regional Udvikling. MANTRA fik i spørgeskemaundersøgelsens tilbagemeldinger om 32 kunst- og kulturinitiativer. Disse resultater blev suppleret med et 2,5 måneders antropologisk studie, der bygger på 72 kvalitative interview med personale, patienter og pårørende. Derudover er der foretaget deltagerobservation på 13 somatiske afdelinger og 7 psykiatriske hospitalsafdelinger samt blandt andet et hospice og de kreative værksteder ved Overtachi Museet. 


Yderligere information

Johanne Korsdal Sørensen,
Ph.d. i sociologi og antropologi
Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi
Mail: jks@cas.au.dk 
Mobil: +45 2130 1787

Forskning, Antropologi, Arts