Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lene Kühle er udnævnt til professor MSO

Institut for Kultur og Samfund har tildelt Lene Kühle et femårigt MSO-professorat med tiltrædelse den 1. november 2015.

17.11.2015 | Ulrik Albert Vosgerau

Lene Kühle er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) i religionsvidenskab.

Lene Kühles professorat har særligt fokus på forskning i religiøs diversitet. Religion er i løbet af de sidste 20 år vendt tilbage som et forskningsobjekt i humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, men også i den offentlige sfære i medierne, politik, uddannelsesspørgsmål og i lovgivning.
Religiøs diversitet betragtes ofte som en del af en generel kulturel og etnisk diversitet, men også undertiden som noget helt særligt: både som noget, der bør nyde særlig beskyttelse (religionsfrihed), men også som noget, der skal holdes ude fra fx politik (religion som privatsag). Retssystemet er et sted, hvor forskellige forståelser af religion brydes, og hvor afgørelser fx ved domstolene kan have vidtrækkende konsekvenser for folks liv, og for hvordan religioner leves og forandres. 

Lene Kühles projekt undersøger, hvordan religiøs diversitet forstås og håndteres i det danske retssystem, og hvordan afgørelserne indvirker på religiøse minoriteter i Danmark.


CV: Lene Kühle er 44 år. Hun er uddannet og har taget sin ph.d. ved Aarhus Universitet, hvor hun siden 2008 været ansat som lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab. Hendes forskning har særligt koncentreret sig om religiøs diversitet og pluralisme, religiøse minoriteter i Danmark, herunder især muslimer i Danmark. 

Religionsvidenskab