Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

LUMEN hjemtager strategiske midler til nyt netværk på Aarhus Universitet

Universitetsledelsen har bevilliget midler til etableringen af et nyt tværgående netværk under LUMEN-centret, som skal styrke den interdisciplinære forskning på Aarhus Universitet.

13.06.2017 | Arts Kommunikation

Post.doc. Jette Bendixen Rønkilde

I alt kr. 323.988,00 af Universitetsledelsens Strategiske Midler er i 2017 og 2018 blevet afsat til at til finansiering af netværket ”EPCOT – Eucharistic, Political and Cultural Organizational Transformation before, under and after the Reformation.” Det interdisciplinære netværk, der ledes af post.doc. Jette Bendixen Rønkilde, skal styrke det interdisciplinære samarbejde i LUMEN – Center for the Study of Lutheran Theology and Confessional Societies.

”Vi er meget glade for bevillingen, der vil gøre det muligt at bringe den interdisciplinære forskning videre inden for studiet af reformationens betydning både nationalt og internationalt. Netværket, som er placeret i LUMEN-centeret skal undersøge, hvordan nadveren kan forstås som en model for hvordan fx samfund kan organiseres centralt eller decentralt. Det er et transkonfessionelt studie, hvor også andre konfessionskulturer end den lutherske vil blive undersøgt. Ambitionen er at bidrage til en ny forståelse af samarbejdsetik, dyder, politiske og kulturelle organiseringer. Bevillingen giver mulighed for at invitere førende internationale forskere på feltet til landet og på den måde bidrage til nye perspektiver og teorier,” siger Jette Bendixen Rønkilde.

Kontakt
Post.doc. Jette Bendixen Rønkilde
Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet
T: +4587162675
E: teojbr@cas.au.dk

Teologi