Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mikkel Thorup er udnævnt til professor MSO

Institut for Kultur og Samfund har tildelt Mikkel Thorup et femårigt MSO-professorat med tiltrædelse den 1. november 2015.

17.11.2015 | Ulrik Albert Vosgerau

Mikkel Thorup er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) i idehistorie.

Mikkel Thorups professorat har særligt fokus på forskning i markedskulturer. Han vil i sit projekt undersøge den kulturelle side af økonomisk praksis og tænkning gennem en bred kulturanalytisk undersøgelse af, hvorledes økonomisk viden og normativitet skabes, udtales, forandres og udtrykkes i kulturelle processer og produkter, herunder ideologi, kunst, moral, sprog og social praksis.

Der er internationalt i disse år en stigende interesse for det økonomiske i kulturstudierne, og ambitionen er at samle og udbygge de humanistiske økonomistudier på instituttet og fakultetet gennem Mikkel Thorups udnævnelse. Projekt vil endvidere udvide humanioras stemme i offentligheden og øge de studerendes forståelse af det økonomiske og deres handlemuligheder deri som humanister.


CV: Mikkel Thorup er 42 år. Han er uddannet ved Aarhus Universitet og har taget sin ph.d. ved Idéhistorie, og har siden 2010 været ansat som lektor ved Afdeling for Filosofi og idehistorie på Aarhus Universitet. Hans forskning har særligt koncentreret sig om politikkens, særligt den politiske volds, idéhistorie, og i de seneste år også den økonomiske tænknings historie. De sidste par år har han med tre kollegaer haft et Velux-finansieret forskningsprojekt om den økonomiske rationalitets idéhistorie, som bl.a. resulterede i den populærvidenskabelige bog Pengene og livet.

Filosofi og Idéhistorie