Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Millionbevilling til teologisk forsker

Jacob Palle Bliddal Mortensen er blevet tildelt millionbevilling fra Det Frie Forskningsråd til et projekt, der skal genoptage forfatterspørgsmålet i Markusevangeliet.

30.09.2015 | Ulrik Albert Vosgerau

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation har tildelt Jacob Palle Bliddal Mortensen godt 1,8 milioner til et postdoc-projekt, der søger at genoptage forfatter-spørgsmålet i Markusevangeliet gennem et fokus på den litterære kvalitet af evangeliet.

Gennem de sidste 100 år har den nytestamentlige forskning anset sproget og stilen i Markusevangeliet for at være dårlig, folkelig og populistisk. Yderligere har man anset evangeliet for at være sammensat af forskellige kilder uden direkte sammenhæng, der på et tidspunkt er blevet samlet af en redaktør. Ikke desto mindre er det muligt ud fra et kendskab til de lavere niveauer af den antikke skolegang at revurdere Markusevangeliets litterære kvalitet og dermed forfatterens mulige litterære egenskaber og uddannelse.

De to første niveauer (ud af tre) af den antikke skolegang kulminerede i nogle "indledende øvelser" (Progymnasmata) til den retoriske uddannelse (niveau tre). Disse indledende øvelser er ikke tidligere blevet anvendt i vurderingen af Markusevangeliets litterære kvalitet. Hvis man derfor eftersporer de øvelser og begreber, der fremlægges i disse "indledende øvelser," vil det være muligt at påvise, at forfatteren til Markusevangeliet har modtaget undervisning på det andet niveau, niveauet for de "indledende øvelser" (Progymnasmata). Dermed vil det være muligt at revurdere Markusevangeliets litterære kvalitet og i stedet påpege en litterær intention med skriftet og en litterær dannelse eller skoling hos forfatteren."

Kontakt
Jacob Palle Bliddal Mortensen
Institut for Kultur og Samfund - Gammel og Ny Testamente, fag
Mail:teojmo@cas.au.dk

Teologi