Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Millioner til forskning i protestantismens betydning for samfundsudviklingen

En bevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond på 2,2 millioner skal bruges til at undersøge forholdet mellem sakramente og socialitet i lutherske samfund.

12.01.2016 | Ulrik Albert Vosgerau

Lektor Bo Kristian Holm

Finansieret af en NOVA-bevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) skal to post.docs. under ledelse af lektor Bo Kristian Holm undersøge forholdet mellem sakramente og socialitet i lutherske samfund.

Hovedinteresseren i projektet samler sig om dansk materiale, liturgibøger og katekismer samt skrifter og værker om dansk statsdannelse og samfundsliv, og målet er at bidrage til diskussionen af protestantismens betydning for samfundsudviklingen.

”Protestantismediskussionen har en tendens til at fokusere på den reformerte tradition, som den schweiziske reformator Calvin står bag. Det skyldes først og fremmest Webers berømte bog 'Den protestantiske etik og kapitalismens ånd,' der fokuserer på calvinismen. I denne diskussion mangler der en grundig undersøgelse af nadverens betydning for menneskets sociale liv i et samfund præget mere af lutherdom end calvinisme, som det er tilfældet i Danmark,” forklarer Bo Kristian Holm.

Projektet vil dels undersøge konkret nadverliturgi og -praksis i Danmark og dels den mulige sammenhæng med den samfundsforståelse, der langsomt udviklede sig i Danmark i århundrederne efter reformationen.

Nye veje for nye talenter
AUFF giver NOVA-bevillinger til projekter, der har potentiale til at bane nye veje i forskningen. Men det betyder også nye muligheder for forskertalenter.

 ”Jeg glæder mig meget til at tage hul på dette forskningsprojekt. Men jeg glæder mig også meget over, at det giver to yngre forskere mulighed for at arbejde med det, de er bedst til i to fulde år. Det er i sig selv godt i en tid, hvor der lukkes alt for mange veje for unge forskertalenter,” siger Bo Kristian Holm.


Fakta

AUFF NOVA-bevillingen er givet til projektet ”Modtagelsens økonomi: Forholdet mellem sakramente og socialitet i lutherske samfund.”

Aarhus Universitetsforskning vil med uddelingen af AUFF NOVA-midler stimulere igangsættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har potentiale til at bane nye veje i forskningen.

I forlængelse af bevillingen er der opslået to nye post.doc.-stillinger, og selve projektet sættes efter planen i søen til foråret.

Teologi, Bevillinger