Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mindeord for Jan Lindhardt

Biskop, dr. theol. Jan Lindhardt var en af hovedpersonerne i nyere dansk teologi. Læs Peter Lodbergs mindeord.

13.11.2014 | Peter Lodberg

Jan Lindhardt fra tiden på Aarhus Universitet, hvor han var ansat frem til 1997 (Foto Povl Lind-Petersen).

Med biskop, dr. theol. Jan Lindhardts død har dansk teologi mistet en personlighed, der med få midler var i stand til at placere teologien i den brede offentlighed. Han var i ordets bedste betydning en offentlig teolog, når han med sine præcise udtalelser og sin spidse pen formulerede sig om aktuelle emner i den offentlige debat.

Jan Lindhardt blev teologisk kandidat fra Københavns Universitet i 1962, hvorefter han blev kandidatstipendiat på Det teologiske Fakultet i Aarhus. Han var ansat som lektor og senere docent på Aarhus Universitet i faget etik og religionsfilosofi indtil 1997, da Jan Lindhardt blev valgt som biskop over Roskilde Stift. I sine år på Aarhus Universitet var han i en lang periode formand for Det teologiske Studienævn og bidrog til det gode sociale og faglige miljø, når han bød nye studerende velkommen på studiet eller var med til at planlægge ekskursioner til især Rom.

I 1983 blev Jan Lindhardt dr. theol. med afhandlingen ”Martin Luther. Erkendelse og formidling i Renæssancen” fra Aarhus Universitet. Med sin doktordisputats forenede Jan Lindhardt mange års arbejde inden for retorik, teologi og studier i renæssancens betydning.  Hermed lagde han grunden til sit senere forfatterskab, hvor han reformulerede betydningen af en række klassiske teologiske temaer som skrift, etik, katekismus, dødssynder og kirkeforståelse. I Jan Lindhardts meget produktive periode som biskop udkom 1-2 bøger om året, som blev læst langt uden for fagteologernes rækker.

Vi er mange på Aarhus Universitet, der med glæde kan tænke tilbage på mange gode og spændende timer i Jan Lindhardts selskab – både i og uden for undervisningen. I de senere år blev der stille om ham, men tilbage står mindet om et menneske, der var lidenskabeligt optaget af teologi og kunne formidle fagets betydning på en måde, som meget få mennesker er i stand til. Selv om han kun opfattede sig som en biperson i sit eget liv, så blev han en af hovedpersonerne i nyere dansk teologi. Æret være Jan Lindhardts minde.

Peter Lodberg, universitetslektor, dr. theol. Afdelingsleder på Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet.

Navne , Teologi