Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny lektor i Ny Testamente

René Falkenberg er blevet ansat som lektor i Ny Testamente på Institut for Kultur og Samfund.

21.06.2016 | Ulrik Albert Vosgerau

René Falkenberg har blandt andet arbejdet med tidlig bibelreception, gnosticisme, manikæisme samt de kristnes apokryfe og filosofiske tekster. Derudover vil han i sin forskning fokusere på to hovedområder: Dels på de nytestamentlige tekster (især Paulus’ breve), dels på de tidligste græsk- og koptisk-kristne manuskripter under en såkaldt ‘nyfilologisk’ synsvinkel. Nyfilologien fungerer i den sammenhæng som supplement til den traditionelle historisk-kritiske metode og fokuserer på de enkelte tekstvidners manuskriptkultur, fx bogproduktion, skriverskoler og paratekstuelle elementer i manuskripterne.

På Aarhus Universitet fik René Falkenberg i 2010 sin ph.d.-grad; i 2012–15 et adjunktur i forbindelse med det kollektive FKK-projekt Biblia Manichaica; og nu et lektorat i Ny Testamente på teologi ved IKS.

Udover sin forskning og det fremtidige samarbejde med instituttets kolleger ser René også frem til at undervise og lære de studerende nærmere at kende.

Teologi