Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny lektor med fokus på empiriske studier af Folkekirken

Kirstine Helboe Johansen er ny lektor i Praktisk Teologi på Institut for Kultur og Samfund.

09.06.2015 | Ulrik Albert Vosgerau

Kirstine Helboe Johansen er ph.d. fra Aarhus Universitet og er pr. 1. august ansat som lektor i Praktisk Teologi på Institut for Kultur og Samfund. Hun har gennem de seneste fem år deltaget i Center for SamtidsReligion med særlig fokus på kirke og kristendom i Danmark og har på den baggrund arbejdet for at etablere empirisk teologisk forskning i Aarhus, som nu foregår i Enhed for Kirkeforskning.

Kirstines eget forskningsfelt centrerer sig om den folkekirkelige ritualpraksis, hvor hun ud fra sin teologiske bagrund og interesse inddrager et bredt spektrum af religionsteoretiske, religionssociologiske og ritualteoretiske positioner i sine analyser af ritualpraksis, ritualopfattelser og ritualers særlige funktion inden for religion.

I den kommende tid fokuserer Kirstine særligt sin forskning på et studie af forskellige udtryk for menneskeforståelse i lokalmenighedens praksis i samarbejde med Professor MSO Ulla Schmidt samt et større studier af prædikener i samarbejde med forskningsenheden Religion, Kultur og Kognition (RCC).

Kontakt
Kirstine Helboe Johansen, lektor
Web: pure.au.dk/portal/da/kp@cas.au.dk
Mail: kp@cas.au.dk
Tel.:  87162485

Teologi