Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny ph.d.-studerende ved Teologi

Christian Houth Vrangbæk er fra 1. februar 2015 ny ph.d.-studerende ved Afdelingen for Teologi, hvor han skal undersøge Erasmus af Rotterdams antropologi.

09.02.2015 | Ulrik Albert Vosgerau

Christian Houth Vrangbæks ph.d.-projekt vil koncentrere sig om Erasmus af Rotterdams antropologi i lyset af hans reception af kirkefædrene. Erasmus er mest kendt for sin strid med Luther og sit pionerarbejde med den græske tekst af Ny Testamente, men Erasmus’ reformprogram var bredere end det. Han anså på mange måder sit virke som en forlængelse af de italienske renæssancehumanisters og lavede omfattende arbejder med kirkefædrene og udgav mange af deres skrifter.

Projektet vil gå på en undersøgelse af Erasmus’ menneskesyn. Grundproblemstillingerne er, hvordan og hvorfor Erasmus anvender bestemte kirkefædre til at legitimere en ny og reformsøgende antropologi, og hvordan dette både kan opfattes som en polemik og et værn imod sin samtids forfald og opbrud. Projektet tager afsæt i den nyere internationale forskning i Erasmus, der ser ham som en kompleks figur stående mellem en from konservatisme med rødder i middelalderen, og et nyt syn på mennesket, der vil gøre op med den augustinske arvesyndslære, og som peger frem mod oplysningstidens menneskesyn.

Teologi