Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny ph.d.-studerende skal undersøge hus og hjem

cand.theol. Bodil Lodberg er fra. 1. februar ny ph.d.-studerende ved Afdelingen for Teologi, hvor hun skal undersøge hjemmet som teologisk social metafor og praktisk organisatorisk model.

09.02.2015 | Ulrik Albert Vosgerau

Bodil Lodberg

Bodil Lodberg skal i sit ph.d. projekt ”hus og hjem” undersøge hjemmet som teologisk social metafor og praktisk organisatorisk model i det 19. og 20. århundredes diakonale indsats i Danmark samt dens eventuelle historiske forudsætninger i den lutherske protestantismes tanke om ”hus og hjem”.

I forlængelse heraf skal det undersøges, hvorvidt ”hjemmet” har haft indflydelse på indretningen af det danske velfærdssamfunds institutioner. Den historiske sammenhæng og samspillet mellem den diakonale og samfundsmæssige udvikling søges anskueliggjort med afsæt i en undersøgelse af den diakonale og sociale indsats i Århus fra 1860´erne, som resulterer i oprettelsen af forskellige former for hjem (f.eks.: børne-, pige-, drenge-, sømand- og redningshjem).

Det organisatoriske og geografiske udgangspunkt vil være Kvindehjælpen i Århus, oprettet 1906, for herfra at forfølge udformningen af fænomenet hjem historisk og aktuelt. I dag hedder samme organisation Jysk børneforsorg/fredehjem med aktiviteter, som stadig udfordres af opfattelser og fortolkninger af fænomenet ”hjem”.

Projektets ambition er således at forene historisk, teologisk, socialpædagogisk og kulturel viden med det formål at belyse oversete aspekter af det kirkeligt sociale arbejdes bidrag til den samfundsmæssige udvikling.

Projektet er finansieret af Diakonhøjskolen og gennemføres i samarbejde med ph.d.-skolen på Arts, Aarhus Universitet og skal bidrage til en styrkelse af det diakonifaglige forskningsområde.

cand.theol. Bodil Lodberg har siden 1994 undervist i teologiske/diakonale/sociale temaer på Diakonhøjskolen i Århus.

Teologi