Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny postdoc på teologi

Jette Bendixen Rønkilde er ansat i fire år til at varetage to forskellige forskningsprojekter.

04.08.2016 | Arts Kommunikation

Jette Bendixen Rønkilde

I foråret 2016 fik jeg tildelt et individuelt post.doc. stipendium fra FKK på to år. Det stipendium kombineres yderligere med et post.doc stipendium på to år, som er en del af et større kollektivt projekt støttet af AUFF hvis formål er at undersøge sammenhængen mellem sakramentalitet og socialitet i protestantismen.

Begge projekters fokusområde er gudstjeneste, som jeg også tidligere har beskæftiget mig med ud fra forskellige teoretiske vinkler. Senest i min ph.d.-afhandling om Grundtvigs gudstjenestesyn fra 2015, hvor jeg blandt andet beskrev en gudstjeneste som et erfaringsrum og derigennem fremskrev en æstetisk trinitarisk gudstjenesteteori. Det er det perspektiv, som danner baggrunden for mit FKK projekt, hvor jeg skal undersøge hvad gudstjenestedeltagelse betyder for for kirkegængers erfaring, tilegnelse og udvikling af tro. Spørgsmålet er: hvordan deltager folk, hvordan reagerer de under en gudstjeneste? Målet er: at undersøge begrebet deltagelse. Projektet undersøger fx hvorfor folk deltager i gudstjeneste, hvilke processer sætter deltagelse i gang, hvordan deltager og reagerer folk under en gudstjeneste? Og endelig: formår deltagelse i et fælles tilrettelagt ritual at skabe en forsamling eller forbliver det individer i samme rum? Sådanne spørgsmål kræver en empirisk teologisk tilgang og derfor anvender jeg både klassiske antropologiske og sociologiske metoder såsom feltstudier med deltagende observationsstudier og fokusgruppe interviews.

Foruden forskningen skal jeg i løbet af de fire år også indgå i et adjunkt-forløb, hvorfor jeg også skal undervise en del.

Teologi