Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peter Lodberg er udnævnt til professor MSO

Institut for Kultur og Samfund har tildelt Peter Lodberg et femårigt MSO-professorat med tiltrædelse den 1. november 2015.

17.11.2015 | Ulrik Albert Vosgerau

Peter Lodberg er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) i teologi.

Peter Lodberg skal i sit professorat forske i, hvordan samfundsmæssige forandringer har påvirket de kristne kirker i Mellemøsten siden 11. september 2001. Projektet skal bidrage til at kortlægge forandringerne i de mellemøstlige kirkers aktuelle situation og diskutere, om kirkelederne i Mellemøsten ser sig selv som fortalere for en arabisk demokratibevægelse med udgangspunkt i en fælles civilsamfundsstrategi og en ny fælles forståelse af kirkens rolle i Mellemøsten.

Projektet knytter sig til en stadig mere aktuel diskussion om religiøse ideers betydning som kilde til konflikters opståen og løsning. Inden for mellemøststudierne har denne diskussion især været knyttet til studier af islam, men diskussionen kan også udvides til at omfatte Mellemøstens kristne minoriteter og deres teologiske opfattelser.


CV: Peter Lodberg er 57 år. Han er uddannet Master of Theology fra University of Nottingham i 1983, tog i 1986 den teologiske embedseksamen ved Aarhus Universitet og blev i 1993 lic.theol. Fra 2002–2004 var Peter Lodberg generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, hvorefter han vendte tilbage til Aarhus Universitet. I 2010 blev han tildelt den teologiske doktorgrad på baggrund af afhandlingen "Tro og magt i Det Hellige Land." Peter Lodbergs forskning har særligt koncentreret sig om den teologiske samtale mellem de kristne kirkesamfund, kristendommens globale udbredelse, palæstinensisk teologi samt forholdet mellem kirke, politik og magt.

Teologi