Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Professor Rubina Raja modtager Dansk Magisterforenings Forskningspris

Professor Rubina Raja modtager forskningspris for sin fremragende grundforskning, tværfaglige forskningsindsatser og nytænkende anvendelse af forskningsresultater.

03.12.2019 | Arts Kommunikation

Foto: Lars Svankjær

Foto: Lars Svankjær

 ”Det er en virkelig stor ære at modtage Forskningsprisen, særligt fordi det er mine kolleger, magistrene i DM, der har valgt at tildele mig den. Det er i den forbindelse vigtigt for mig at understrege, at der bag mig står et stærkt hold af andre forskere og kolleger. For når vi i dag bedriver kompleks humanistisk forskning, har vi mange kompetencer i spil”, fortæller Rubina Raja. 

Dansk Magisterforenings priskomité fremhæver Rubina Rajas placering i verdens absolutte forskningselite – blandt andet i det arbejde, hun siden 2012 har ydet som leder af Palmyra Portræt Projektet. Ved studier af mere end 4.000 gravportrætter fra oasebyen Palmyra i den syriske ørken har tværfagligt samarbejde bidraget til computerberegninger af byens befolkningsudvikling over århundreder. Under den syriske borgerkrig tog Rubina Raja ydermere initiativ til et forskningsprojekt, der sporer Palmyras kunstskatte. De bliver stjålet og solgt på det internationale kunstmarked, og Palmyra Portræt Projektets database har gjort nytte i både FBI’s og Interpols efterforskning. 

Rubina Rajas arbejde som feltarkæolog fremhæves også af priskomitéen. Hun leder et stort udgravningsprojekt i den antikke by Gerasa i Jordan med en tysk kollega og er medleder af de dansk-italienske udgravninger af Cæsars Forum i Rom, som er finansieret af Carlsbergfondet og Aarhus Universitets Forskningsfonds Flagship initiativ. 

”Det er mit håb, at opmærksomheden, som DMs forskningspris skaber, kan bruges til at sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer, som humaniora er med til at løse på daglig basis igennem grundforskningen," fortæller Rubina Raja.

Læs mere om Centre for Urban Network Evolutions og find links til flere af ovennævnte underprojekter her.
Læs nyhed fra Dansk Magisterforening her.


Fakta om Dansk Magisterforenings Forskningspriser

Formålet med DM’s Forskningspriser er at sætte fokus på forskning som en afgørende drivkraft i den samfundsmæssige idéudvikling og tydeliggøre betydningen af fagligt funderet viden. Det primære kriterie for at blive prismodtager er, at der skal være tale om fremragende forskning. 

Én pris uddeles til en forsker inden for naturvidenskab og teknologi, én pris til en forsker inden for samfundsvidenskab og humaniora. Priserne uddeles først og fremmest som en anerkendelse af en fremragende forskningsindsats og med følger 50.000 kroner. Alle indkomne indstillinger til forskningspriserne bedømmes af en priskomité, der består af seks personer med en bred faglig baggrund. 

 


Yderligere information

Professor Rubina Raja 
Institut for Kultur og Samfund - Centre for Urban Network Evolutions (UrbNet)
Mail: rubina.raja@cas.au.dk
Fastnet: +45 8716 2046
Mobil:  +45 2718 8390

Forskning, Arkæologi, Arts