Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Professor Svend Andersen modtager ridderkorset

Professor i etik og religionsfilosofi Svend Andersen udnævnes den 11. september til ridder af Dannebrog.

26.08.2015 | Ulrik Albert Vosgerau

Professor Svend Andersen er blevet tildelt ridderkorset på baggrund af sit virke ved Aarhus Universitet, hvor han vedvarende har leveret et vægtigt bidrag til forskningen i etik og religionsfilosofi - både i en dansk og international kontekst.

Svend Andersen blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1974 og han har siden da været ansat ved universitetet – først som stipendiat i perioden 1975-1983, og fra 1984-1989 som lektor i etik og religionsfilosofi. I 1989 blev han dr.theol. med disputatsen: ”Sprog og Skabelse: Fænomenologisk sprogopfattelse i lyset af analytisk filosofi med henblik på det religiøse sprog.” Svend Andersen tiltrådte samme år sit nuværende professorat i etik og religionsfilosofi ved Teologi på Aarhus Universitet, og har desuden været leder af Center for Bioetik 1992-2004.

Svend Andersens øvrige poster tæller blandt andet: Medlem af Etisk Råd i perioden 1988-1993 (de to sidste af årene som næstformand), præsident for Det Lærde Selskab i Aarhus fra 1989-1995. Han har i perioden 1991-1999 været bestyrelsesmedlem og 1999-2003 præsident for ”Societas Ethica, European Society for Research in Ethics.” Han har været medlem af ”Akademie für Ethik in der Medizin, Göttingen” fra 1993 og af ”Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie” fra 1994. I perioden 1990-1996 sad han desuden i bestyrelsen for European Society for the Study of Religion (1990-1996). Siden 2014 har han været formand for Selskab for Kirkeret.

Svend Andersen har udgivet en række monografier og antologier. Blandt hans publikationer kan nævnes: ”K. E. Løgstrup: Kierkegaards og Heideggers eksistensanalyse og dens forhold til forkyndelsen” oversættelse og efterskrift ved Svend Andersen (2013), ”Macht aus Liebe. Zur Rekonstruktion einer Lutherischen politischen Ethik” (2011). ”Martin Luther: Om verdslig Øvrighed” (2006). ”Løgstrup” (1995, 4. udg. 2005). ”Som dig selv. En Indføring i Etik” (1993, 3. udg. 2003). Desuden har han publiceret talrige forskningsartikler, og er en flittig skribent og deltager i den offentlige debat om samfundsaktuelle etiske problemer.


Fakta

  • Dannebrogordenen er en dansk ridderorden indstiftet af Christian 5. i 1671 og senere forandret og udvidet.
  • Man skal indstilles til Dannebrogsordenen for at kunne modtage den.
  • Det er en forudsætning for at få ordenen, at man har en ren straffeattest.
  • Man kan vælge at takke nej til Dannebrogsordenen.
  • Alle, der modtager ordenen, bliver opfordret til at skrive en selvbiografi, som bliver gemt i kongehusets arkiver.
  • Dannebrogordenen uddeles af regenten uden en ministers underskrift. Alle ordenstegn skal leveres tilbage, når bæreren dør.
  • Af Dannebrogordenens statutter fra 1693 fremgår det, at ordenen er en udmærkelse til dem, "som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have giort sig frem for andre berømmelig."
  • Siden 1951 kan både mænd og kvinder dekoreres med Dannebrogordenen. Ved samme lejlighed blev ridderklassen opdelt i to grader.
Teologi, Navne