Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Professor Ton Otto modtager ridderkorset

Professor i antropologi og leder af de Etnografiske Samlinger, Ton Otto, udnævnes 15. september til ridder af Dannebrog.

05.09.2017 | Anja Kjærgaard

Professor Ton Otto er blevet tildelt ridderkorset på baggrund af sit mangeårige virke på universitetet. Han er professor i antropologi ved Aarhus Universitet og ved James Cook University, Australien, samt leder af De Etnografiske Samlinger på Moesgaard Museum.

Ton Otto blev ved sin ansættelse i 1996 den første faste professor i antropologi ved Aarhus Universitet, hvor han også har været institutleder fra 2001-2005. Han har ihærdigt arbejdet for et tæt parløb mellem forskning, uddannelse og det museale, og siden april 2013 har Ton Otto delt sin arbejdstid mellem universitetet og Moesgård Museum. Her han har været med til at opbygge udstillinger til den nye museumsbygning, der åbnede i oktober 2014 – blandt andet De Dødes Liv.

I sin forskning har han haft fokus på social og kulturel forandring. Han har med udgangspunkt i sammenlagt fire års feltarbejde bidraget til den internationale vidensbase om religiøse bevægelser, og lokale opfattelser samt praksisser vedr. tradition, kulturarv, historie og forandring.   

Ton Otto har udgivet en lang række bøger og bidraget til mange forskellige tidsskrifter og antologier med mere end 80 artikler. Derudover har han været producer og instruktør på to film, som har fået international anerkendelse gennem mange visninger på festivaler og konferencer,  og som har fået meget positive anmeldelser samt tilkendelse af tre internationale priser: Unity through culture (to priser på RAI International Festival of Ethnographic Film, London) og Ngat is Dead (én pris på Jean Rouch International Film Festival, Paris).

På forskeruddannelsesområdet har professor Ton Otto også ydet et signifikant bidrag på nationalt plan. I samarbejde med Københavns Universitet var han med-initiativtager til etablering af den første nationale forskerskole for antropologi og etnografi i 2001, og han var leder af Forskerskolen 2004-2008. Da området efterfølgende blev omstruktureret til varetagelse på fakultetsniveau på de enkelte universiteter, fortsatte det tætte samarbejde, så der også idag udbydes ph.d.-kurser i fællesskab. 

Professor Ottos blik på vigtigheden af organisation og internationalt samarbejde er endvidere demonstreret i hans initiativ til etablering af European Society for Oceanists.


Fakta om Dannebrogsordenen

  • Dannebrogordenen er en dansk ridderorden indstiftet af Christian 5. i 1671 og senere forandret og udvidet.
  • Man skal indstilles til Dannebrogsordenen for at kunne modtage den.
  • Man kan vælge at takke nej til Dannebrogsordenen.
  • Alle, der modtager ordenen, bliver opfordret til at skrive en selvbiografi, som bliver gemt i kongehusets arkiver.
  • Dannebrogordenen uddeles af regenten uden en ministers underskrift. Alle ordenstegn skal leveres tilbage, når bæreren dør.
  • Af Dannebrogordenens statutter fra 1693 fremgår det, at ordenen er en udmærkelse til dem, "som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have giort sig frem for andre berømmelig."
  • Siden 1951 kan både mænd og kvinder dekoreres med Dannebrogordenen. Ved samme lejlighed blev ridderklassen opdelt i to grader.
Forskning, Antropologi