Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Reformationspriser til to Aarhusteologer

Carsten Bach-Nielsen og Bo Kristian Holm er blevet tildelt to ud af tre reformationspriser, som bestyrelsen for Geheimeraad Brandts Legat har uddelt i anledning af reformationsjubilæet i 2017. Reformationspriserne er på hver kr. 75.000.

20.03.2017 | Ulrik Albert Vosgerau

..

Lektor Bo Kristian Holm

Lektor Carsten Bach-Nielsen

Københavns Stift står bag uddelingen af Geheimeraad Brandts Legats reformationspris til publikationer, der særligt har markeret sig i forbindelse med jubilæet. To ud af tre priser er blevet tildelt henholdsvis lektor Bo Kristian Holm for etableringen af Reformationsbloggen på reformation.au.dk og lektor Carsten Bach-Nielsen for bogen "Fra jubelfest til kulturår."

Den lutherske kristendom som forklaringsfaktor
Reformationsbloggen samler indlæg fra forskere, der har ekspertise i reformationen inden for en lang række fagfelter. Reformationsbloggen har derfor både formidlet teologiske problemstillinger, men også kunsthistoriske, arkæologiske og ikke mindst historiske. Indlæggene forholder sig indholdsmæssigt til Luthersk teologi og dermed til reformationens centrale teologiske budskaber, men også til religionens udøvelse via andagtslitteratur og til religionens indflydelse på hverdagsliv, lovgivning og samfund.

Reformationsbloggen og den forskning, der ligger bag, forsøger på at gøre religion og i dette tilfælde den lutherske kristendom gældende som forklaringsfaktor i egen ret. Dermed bidrager Reformationsbloggen til at gøre det teologiske fagområde relevant langt ud over teologiens faggrænser.

Et samlet blik på reformationsfejringerne
Lektor i kirkehistorie Carsten Bach-Nielsen udgav i december 2015 bogen Fra Jubelfest til kulturår. Her giver han et samlet blik på de mange reformationsfejringer, der har været i de danske lande gennem tiden – for reformationen, for Luther, for Hans Tausen og andre reformationsbegivenheder. Fester med mange formål og forskellige initiativtagere. I de første århundreder entydigt gudstjenstlige fejringer af udfrielsen fra katolicismen, men senere også mere bods- og bededagsprægede, altså som opfordring til stadig reformation og renselse af befolkningen. Det er således en kirke- og kulturhistorie, der afsluttes med en diskussion af, hvad man vil fejre i 2017. Har festen endnu en berettigelse?

Teologi