Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Religion kan bidrage til udviklingen af samfundsfællesskaber

En international gruppe forskere, herunder Dimitris Xygalatas, lektor ved Interacting Minds Centre på Aarhus Universitet, har undersøgt hvilken påvirkning religiøse overbevisninger har på menneskets lyst til at samarbejde og dermed på, hvordan et samfundsfællesskab bliver skabt. De fandt frem til, at menneskers syn på deres egne guder direkte påvirker den måde, hvorpå de opfører sig overfor andre. Dette er den hidtil største undersøgelse af sin art, og resultaterne er netop blevet publiceret i “Nature” – verdens mest citerede videnskabelige tidsskrift.

10.02.2016 | Arts Kommunikation

Indtil videre har de gængse evolutionsteorier haft svært ved at forklare, hvordan samfundets centrale byggesten – nemlig samarbejde, tillid og retfærdighed – opstod. Det skyldes, at disse teorier antager, at vi som mennesker har tendens til at samarbejde med mennesker, som vi har tætte relationer til. Det nye studie tilføjer dermed en vigtig brik til det videnskabelige puslespil, da studiet påviser en sammenhæng mellem det at tro på en gud og det at samarbejde og have tillid til fællesskaber som sådan - også selvom disse fællesskaber rent geografisk ligger langt væk fra hinanden.

Et omfattende studie
I studiet undersøgte forskerne forskellige kulturer fra hele verden - lige fra Brasilien til Rusland og fra Tanzania til Mauritius - gennem en kombination af metoder fra felterne antropologi, psykologi og økonomi. De interviewede 591 personer og optog mere end 35.000 eksempler på menneskelig adfærd fra otte forskellige samfundsfællesskaber over hele verden.

“Studiet indeholder flere tusinde timers interviews, økonomiske eksperimenter og etnografiske observationer og giver os dermed et helt enormt og unikt datasæt, der gør os i stand til at fastslå, at mennesker, som opfatter deres guder som moraliserende, straffende og kloge på menneskets liv, opfører sig mere retfærdigt over for andre - selv folk, som de ikke er blodbeslægtede med,” siger Xygalatas.

En vigtig brik
At resultaterne blev publiceret i “Nature” viser, hvor vigtigt dette studie er for vores forståelse af samarbejdet mellem fjerne samfundsfællesskaber, og artiklen giver god grobund for yderligere forskningsresultater på området. 

“Religion er en helt central del af de menneskelige samfund, og den påvirker os alle - hvad enten vi er tilhængere af den eller ej. Selvom religion altid har været en del af den humanistiske forskning, er religion noget overraskende et temmelig overset felt inden for naturvidenskaberne. Dette mønster har dog ændret sig inden for de sidste par år, idet flere tværfaglige forskergrupper i dag laver banebrydende forskning inden for feltet og når frem til spændende resultater, som optages i førende videnskabelige tidsskrifter. Disse resultater er vigtige for at kunne opnå en mere holistisk forståelse af den menneskelige natur, da mennesket er både et biologisk og et kulturelt væsen,” siger Xygalatas.


Du kan læse hele artiklen her:
“Moralistic gods, supernatural punishment and the expansion of human sociality”


Yderligere information

Dimitris Xygalatas

Institut for Kultur og Samfund – Interacting Minds Centre (IMC)

mail: xygalatas@cas.au.dk

Danish phone: (+45) 607 30 800
Czech phone: (+420) 776 755 792
Mauritian phone: (+230) 7815220

www.xygalatas.com

Forskning