Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rubina Raja udnævnt til professor

Rubina Raja er udnævnt til professor i klassisk arkæologi på Aarhus Universitet.

28.04.2015 | Anja Kjærgaard

Professor Rubina Raja forsker i antikkens kulturmøder i Mellemøsten fra den hellenistiske periode til den tidlige middelalder. Hun er en international kapacitet inden for det klassisk-arkæologiske område og har sat dansk forskning på verdenskortet og har foruden den formelle titel som professor modtaget stor faglig anerkendelse de forgangne år.

I februar i år modtog hun EliteForsk-prisen på 1,2 millioner kroner, og sidste år fik hun tildelt Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje og prislegat for sin fremragende forskning inden for klassisk arkæologi, og i 2014 gik et drømmeprojekt i opfyldelse, da hun med en bevilling på 65 millioner fra Danmarks Grundforskningsfond kunne etablere Center for Urban Network Evolutions.  Et center, hvor man undersøger, hvordan bysamfund over en lang tidsperiode og en bred geografisk spredning organiserede sig, og hvordan de net-værkede med hinanden. Ved etableringen af centeret udtalte Rubina Raja:

”Et af de store perspektiver ved det her projekt er, at vi etablerer en forskningspraksis, der integrerer arkæologiske og historiske teser med nyligt udviklede naturvidenskabelige metoder.  Vi kalder det ”High Definition Archaeology”.”

En forskningspraksis, der ifølge Rubina Raja i sidste ende kan sætte spørgsmålstegn ved etablerede kendsgerninger og rykke ved vores verdenssyn.

”Vi vil måske kunne påvise, at verden på et meget tidligere tidspunkt end hidtil antaget var ”global” forstået på den måde, at bysamfund mentalt forholdt sig til andre regioner meget langt væk, og at det havde indflydelse på deres hverdagsliv og praksis.”


CV Rubina Raja

Rubina Raja er DPhil (oxon) i klassisk arkæologi fra Oxford University og har sin kandidatgrad fra samme universitet. Efter postdoc-studier ved Hamburg Universitet blev hun i 2009 lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. I 2012 blev hun udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) i klassisk arkæologi. Hun indgår i ledelsen af en international udgravning i Jordan, som har givet helt nyt materiale til de studerendes specialer og ph.d.-afhandlinger på Aarhus Universitet.

Og så var hun i 2013 formand for Det Unge Akademi under Det Kongelig Danske Videnskabernes Selskab, som er et forum for yngre forskere i Danmark. I 2014 blev hun udpeget til at stå i spidsen for et nyt banebrydende center - Center for Urban Network Evolutions.


Yderligere information

 

Professor Rubina Raja
Klassisk Arkæologi
Institut for Kultur og Samfund
Aarhus Universitet
mail: rubina.raja@cas.au.dk

Fast: 8716 2046
Mobil: 2718 8390

Navne , Forskning, Historie og Klassiske Studier