Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Smag og behag i Norden omkring kultur, historie og demokrati

Forlaget Philosophia har udgivet Niels Kayser Nielsens efterladte tekster i et værk i tre bind.

15.11.2018

Forordet til bogen:

Efter Niels Kayser Nielsens død sendte Niels nærmeste familie en stor zip fil til forlaget Philosophia indeholdende de elektroniske versioner af Niels akademiske tekster, som han selv havde gemt på sin harddisk på universitetet. Samtidig gav familien Philosophia ret til at udgive, hvad vi måtte bestemme os til, fra de mange tekster, der lå på harddisken.

En af teksterne på harddisken var Niels egen, udførlige, publikationsliste, som er medtaget bagest i nærværende værk. Vi fandt på disken mange alternative versioner af publiceret materiale. Dem har vi valgt ikke at medtage i nærværende værk. Derimod har vi medtaget tekster, der er en slags forstudier til- og baggrund for publiceret materiale, samt udvidede versioner, der er forfattet efter publicering af originalteksten. Dertil kommer tekster, der aldrig før er udgivet.

Resultatet er blevet et værk i tre bind. Bind 1 har to dele. Første del er en samling af tekster, der kredser om forskellige aspekter af kulturhistorie(n). Bind 2 omhandler madkultur, og adskiller sig fra andre dele af nuværende værk ved to ting: For det første er (med tilladelse af forlaget KLIM) medtaget nogle artikler, der før er udgivet. For det andet er flere af artiklerne forfattet i samarbejde med undertegnede. Jeg havde i 7 år et tæt samarbejde med Niels omkring dette emne, og vi havde ved hans død mange planer om kommende fælles publikationer, bla. i krydsfeltet mellem madkultur og oplevelsesøkonomi, eftersom vi sammen havde udviklet et kursus i ”kulturantropologi” som del af kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi ved Aarhus Universitet.

Bind to er et bogmanuskript, som Niels formodentlig søgte økonomisk støtte til, men ikke fik, hvilket betød, at hele to forlag, som han var i kontakt med, valgte ikke at trykke manuskriptet. Bindet omhandler det nordiske folkestyre og foregriber mange ting i Niels monumentale værk Bonde, Stat og Hjem, men er samtidig et selvstændigt og væsentligt værk.

Bind tre er et manuskript, som Nils arbejde på i sine sidste leveår. Det består til dels af alternative og udvidede udgaver af tekster, han havde publiceret. På mange måder er der en ring, der sluttes med dette manuskript. Nils var uddannet historiker, og specialiserede sig i idrætshistorie og dermed i kropskultur. Han blev senere Lektor ved idræt i Odense (Syddansk Universitet), og i denne forbindelse forskede han også i ​materiel kultur og politisk kultur. Da han blev ansat som lektor i historie (ved Aarhus Universitet) bredte hans forskning sig til stedforskning, madkulturforskning og kulturhistorie i bredest mulige forstand. I det manuskript, han arbejdede på ved sin død, vendte Niels imidlertid tilbage til sit kerneområde, kroppen.

Nærværende værk indledes med en kort oversigt over hovedtemaer i Niels tænkning. Det er klart, at Niels er en af de mest produktive og tankevækkende danske akademiske forfattere i nyere tid. Hans forfatterskab bevæger sig, som kun de største kan, på grænsefladerne mellem historie, kulturhistorie, idehistorie, idræts sociologi, kulturgeografi og filosofi. Hvis man spørger, hvordan det hænger sammen, er svaret: En glødende interesse i Nordens historie, geografi og befolkning. Derfor har vi valgt at give nuværende værk titlen. Smag og behag i Norden inden for kultur, historie og demokrati. Forlaget Philosophia takker Niels Kayser Nielsens nærmeste familie, fordi de viste os den tillid at lade os udvælge og redigere Niels efterladte akademiske tekster.


Smag og behag i Norden omkring kultur, historie og demokrati
Udgivet som e-bog 9/11 2018, 844 sider, Pris 129, 00 kr.
Forlaget Philosophia, Aarhus Universitet
Institut for kultur og samfund

Filosofi og Idéhistorie