Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Søren Lorenzen - Ny ph.d ved Afdeling for Teologi

Sørens Ph.d-projekt omhandler forståelsen af mennesket og selvet i det Gamle Testamente.

07.02.2018 | Camilla Dimke

Min gravide kone Katelyn, vores datter Eleanor og jeg flyttede til Solbjerg sidste oktober efter en nomadetilværelse, der blev tilbragt i San Francisco, Reno og Vejle. Jeg blev cand.theol. i sommer fra Aarhus Universitet og har haft et stort ønske om at fortsætte som ph.d.-studerende, hvilket lykkeligvis er blevet en realitet.

Ph.d-projektet omhandler forståelsen af mennesket og selvet i det Gamle Testamente. Gammeltestamentlig antropologi har de seneste årtier fokuseret på kroppen og centrale begreber som f.eks. “hjerte” og “livskraft”. Projektet ligger i forlængelse af analyser om begreber, der relaterer til mennesket, og vil fokusere på begrebet “navn”. Begrebet “navn” bliver i projektet benyttet som en indgangsvinkel til at undersøge det narrative selv i det Gamle Testamente.

Tesen i projektet er, at det etisk-eksistentielle spørgsmål “hvem er jeg?” bliver besvaret gennem narrativer, hvilket både kan observeres hos det nutidige menneske og mennesket i det Gamle Testamente. Projektet vil blandt andet bygge på teorier fra Paul Ricoeur og hans hermeneutisk-fænomenologiske tilgang til det narrative selv.

“Navn” kan ydermere være et udtryk for at menneskets selv er relationelt og intersubjektivt forstået, hvilket især kommer til udtryk i at være “kaldet ved navn” og at ens “navn” bliver husket. Menneskets selv, som det kommer til udtryk i “navn”, bevæger sig derfor i spændingsfeltet mellem omverden, individ, og hukommelse, idet omkringliggende narrativer former den enkeltes narrative selv, der bliver husket af andre.

Forventningen med projektet er at præsentere et hidtil underbelyst aspekt af selvet i det Gamle Testamente. Samtidig er det også et håb at projektet kan bygge bro mellem teologien og de andre fagområder, der forsker i forståelsen af det narrative selv.

 

Kontakt:

Søren Lorenzen
Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Teologi
Jens Chr. Skous Vej 3
bygning 1453, 331
8000 Aarhus C

sl@cas.au.dk

 

 

Teologi