Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Står Luther bag den nordiske samfundsmodel?

Aarhus Universitet er med i et nyt fællesnordisk projekt, der skal undersøge, hvad Luthers tanker har betydet for skandinavisk samfundsudvikling. Projektet er blevet bevilliget over fire millioner svenske kroner.

24.10.2017 | Ulrik Albert Vosgerau

Martin Luther malet i 1528 af Lucas Cranach den ældre (Foto: Wikimedia Commons).

Husstanden var et vigtigt tema i den tidlige lutherdom. Hvordan Luthers tanker om husstanden og dens gensidige forpligtelser har været med til at forme den nordiske ”husstandsstat” skal et nyt komparativt forskningsprojekt undersøge. Projektet, der er blevet bevilliget SEK 4.434.000,- af Riksbankens Jubileumsfond, har fået titlen ”The Nordic Household State: Variations upon a Theme by Luther”.

”I de skandinaviske lande bekendte næsten alle borgere sig tidligere til den samme lutherske trosbekendelse. Senere er de samme lande blevet avancerede velfærdsdemokratier. Vores kollektive projekt skal lave empiriske studier, der kan skabe solide konklusioner vedrørende den lutherske ”husstandsstats” betydning for nordisk samfundsudvikling. Med begrebet ”husstandsstat” er det projektets ambition at bidrage med et nyt begreb til forståelse af samspillet mellem bekendelse og samfundsudvikling,” fortæller Nina Koefoed, der er historiker ved Aarhus Universitet og leder af den danske del af projektet.

Husstanden som bærende idé
Det fælles svensk-danske forskningsprojekt fokuserer på hvordan Reformationen prægede samfundet i det 17. århundrede, hvor den luthersk teologi var afgørende i etableringen af stærke husstandsstater.

”To delprojekter skal kigge på, hvordan husstandsforestillinger prægede udviklingen i juridiske diskussioner, mens to andre delprojekter har fokus på Danmark og Sverige som ”husstandsstater” ud fra mere overordnede teologiske og ideologiske perspektiver. Projektet kommer derved til at analysere husstanden, som en samlede idé på forskellige samfundsniveauer,” forklarer Nina Koefoed.

Projektet har desuden betydning for den internationale diskussion af protestantismens samfundsmæssige betydning.


Fakta
Projektet ”The Nordic Household State: Variations upon a Theme ny Luther” har modtaget SEK 4.434.000,- fra Riksbankens Jubileumsfond.

Projektet ledes af den svenske kirkehistoriker Urban Claesson fra Dalarna University College, der samtidig fungerer som koordinator for den svenske del af projektet.

Lektor Nina Koefoed leder den danske del af projektet, hvor lektor Gorm Harste og lektor Bo Kristian Holm også indgår. Alle tre er tilknyttet LUMEN-centeret ved Aarhus Universitet.

Projektet lægger sig forlængelse af FKK-projektet ”Lutherdom og Danske samfundsudvikling” og gør det muligt at sammenholde danske resultater med tilsvarende svenske studier.

Kontakt
Lektor Nina Koefoed
Mail: hisnk@cas.au.dk
Tlf.: 87162198
Mobil: 28932130

Bevillinger, Historie og Klassiske Studier, Teologi