Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Steen Skovsgaard – tidligere biskop og nu ph.d.-studerende

Projekttitel: Dommedag i islam - en analyse og diskussion af nyere dansk præsentations- og undervisningsmateriale om dommedag - med særligt henblik på spørgsmålet om ”de andre.”

06.12.2017 | Bente Langballe Kejser

Afhandlingens fokus er at undersøge, hvorledes dommedag i islam opfattes og skildres af danske muslimer – med særlig henblik på fremstillingen og opfattelsen af anderledes-troende. Som en empirisk forskningsopgave, vil den belyse et centralt teologisk spørgsmål og dets empiriske situs og anvendelse, og med et afsluttende udblik til kristent og islamisk teologisk faglitteratur, vil den kunne skabe grundlag for og være inspiration til en videre debat og nuanceret stillingtagen til nogle af de centrale spørgsmål, som troen på dommedag rejser.

Teologi