Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

To nye ph.d.-studerende på Religionsvidenskab

Vi byder velkommen til 2 x Simon pr. 1. februar!

26.01.2015 | Bente Langballe Kejser

Simon Nygaard (tv.) og Simon Nørgaard Iversen

Simon NYGAARD ansættes som 5+3-ph.d.-stipendiat.

Simons projekttitel er "Ritual and Memory Specialists and the Ritualised Transmission of Memory in Pre-Christian Scandinavian Religions", og vejleder er lektor Jens Peter Schjødt.

****************

Simon NØRGAARD IVERSEN bliver ph.d.-studerende på 4+4-ordningen.

Simons projekttitel er "Roman Stoa – Transformation, Tradition, and Cultural Survival Potential in the light of Cultural Evolution Theory", og vejleder er professor MSO og forskningsprogramleder Anders Klostergaard Petersen.

Religionsvidenskab, Interdisciplinær religionsforskning