Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tre forskertalenter belønnes

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har bevilliget godt og vel 6,5 millioner kroner til tre forskertalenter fra Institut for Kultur og Samfund. De tre kommende postdocs skal alle tilbringe to år ved et udenlandsk universitet.

30.10.2017 | Signe Bram

Foto: Foto & Medielab, Moesgård Museum

Lars Frølund, Afdeling for Filosofi og Idéhistorie & AU Forskning og Eksterne Relationer, er blevet bevilliget 2.153.856 kr. til postdoc-projektet: ”The Hermeneutics of Mutualism in Regional Innovation Ecosystems”.

Projektet undersøger, hvordan store organisationer forsøger at blive en del af såkaldte regionale innovationsøkosystemer såsom MIT/Kendall Square og Silicon Valley/Stanford University. Det er grundtesen, at en kombination af den filosofiske hermeneutik og "mutualism" fra evolutionær biologi vil være i stand til at give en ny forklaring på de strategier, som de store organisationer bruger, og hvordan de i praksis bliver realiseret. 


Bjarke Skærlund Risager, Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, er blevet bevilliget 1.397.793 kr. til projektet: ”Gentrification and Precarity in Times of Crises: Urban Accumulation Strategies and the Remaking of Class in the Canadian Rust Belt”.

Projektet vil undersøge, hvordan byforandringer med negative konsekvenser for bestemte grupper af indbyggere (såkaldt ”gentrificering”) og manglende sikkerhed på arbejdsmarkedet og i arbejdslivet (såkaldt ”prekæritet”) hænger sammen med en skrumpende industrisektor, og hvordan de, der bor og arbejder i byen, oplever og reagerer på dette. Projektet tager udgangspunkt i den mellemstore canadiske by, Hamilton, der ligger i det canadiske ”Rustbælte”, en betegnelse, der henviser til en svunden industriel storhedstid.


Hanna Thaler, Interacting Minds Center, er blevet bevilliget 1.521.208 kr. til projektet: ”Can interaction-focused skills training improve social cue integration in adults with autism?”.

Projektet skal undersøge, hvordan man kan hjælpe og støtte voksne med autisme, der lever med vanskeligheder i forhold til at interagere og kommunikere med andre mennesker. Projektet er baseret på ny autismeteori og er det første, der tilbyder en interaktionsbaseret psykologisk intervention for voksne.


Fakta

I alt får ni unge forskere ved Aarhus Universitet del i de 43 millioner, som DFF uddeler til spirende forskertalenter.

Du kan læse mere om DFF-bevillingerne til internationale postdocs her. 

Bevillinger, Forskning