Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tre nye associerede museumsinspektører

Som led i det fortsatte samarbejde mellem museum og universitet har tre lektorer fået hæderstitlen Associeret Museumsinspektør.

19.04.2021 | Marius Marques Siersbæk

Marcello Mannino

Niels Nørkjær Johannsen

Andres Dobat

Aarhus Universitet har udnævnt museumsinspektørerne Jette Linaa og Steffen Terp Laursen til Adjungerede Lektorer – and Moesgaard Museum udnævner til gengæld tre associerede museumsinspektører fra universitetet. Det er Marcello Mannino, Niels Nørkjær Johannsen og Andres Dobat. De vil fortsat være ansatte på Aarhus Universitet og der er tale om en ulønnet tilknytning til Moesgaard Museum.

Marcello Mannino tilknyttes med det formål at udvikle samarbejdet vedr. naturvidenskabelige undersøgelser. Moesgaard Museum ønsker at øge samarbejdet omkring en lang række analyseformater og at få de omfattende samlinger bragt i videnskabeligt spil. På længere sigt ønsker Moesgaard Museum ligeledes ved medvirkning af Marcello at være i stand til at foretage undersøgelser på materiale udenfor eget museumsområde.

Niels Nørkjær Johannsen tilknyttes med det formål at udvikle samarbejdet vedr. afvikling af uddannelsesgravningerne for de studerende ved Arkæologi og Kulturarvsstudier. Moesgaard Museum ønsker i samarbejde med Niels Nørkær at målrette uddannelsesgravningerne hen imod et mere strategisk niveau, hvor langsigtede fokusområder kan komme i spil.

Andres Dobat er tilknyttes med det formål at udvikle metaldetektoranvendelsen indenfor Moesgaards museumsområde samt på det nationale og internationale niveau. Som et led i samarbejdet er implementeringen og vedligeholdelsen af DIME et centralt omdrejningspunkt, men der åbnes også op for andre typer samarbejder omkring f.eks. at udvikle metaldetektoranvendelsen i forhold til projekter vedr. Citizen Science.

Museet glæder sig meget til samarbejdet!  

Den fysiske nærhed mellem universitet og museum på Moesgaard har gennem de sidste 50 år skabt et helt særligt miljø, hvor initiativer knopskyder og udvikler sig: projekt- og udstillingssamarbejder, udgravninger og surveys, studenterprojekter, digital specialisering, praktikophold, forskningsansøgninger, publiceringer, ansættelser mm. De mange initiativer indikerer, at der findes et meget stort potentiale i samarbejdet mellem universitet og museum, som både er internationalt unikke og rummer nogle særlige kvaliteter i forhold til, hvad de to institutioner alene kan løfte. Associerede kuratorer og adjunkter er et led i vores vision for at gøre stedet Moesgaard til et internationalt power-house for forskning, formidling og brug af kulturarven, gennem et tættere og mere strategisk samarbejde mellem museum og universitet.  

Arkæologi