Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Troels Solgaard Andersen - Ny ph.d. ved afdeling for Historie og Klassiske Studier

Troels er tilknyttet instituttet fra 1. januar, hvor han skal beskæftige sig med censuren i Danmark under Tysklands besættelse 1940-1945.

23.01.2020 | Camilla Dimke

Jeg hedder Troels Solgaard Andersen, og jeg skal være ph.d.-studerende på Historie de næste tre år (5+3). På mit bachelor- og kandidatstudium var mit hovedfag Nordisk sprog og litteratur med tilvalg i Historie. Denne fagkombination håber jeg at kunne udnytte så meget som muligt i min tid som ph.d.-studerende.

Jeg skal som ph.d.-studerende beskæftige mig med censuren i Danmark under Tysklands besættelse 1940-1945. Den foreløbige titel på min ph.d.-afhandling er Den kulturelle undtagelsestilstand, og projektets formål er at folde censuren under besættelsen ud på et kulturelt niveau (bøger, film, teater, foredrag, revy osv.), hvor jeg primært ud fra upubliceret kildemateriale fra Udenrigsministeriets Pressebureau skal undersøge, hvordan man overhovedet håndterede censuren af kulturlivet i praksis. Min tese er nemlig, at censuren på dette område var yderst vilkårlig og i stort omfang ikke lignede den politiske censur, man etablerede af pressen. Jeg vil derudover få mulighed for at lave en komparativ analyse mellem censuren i Danmark, Sverige og Norge. En sådan undersøgelse med fokus på censur kan udvide vores viden om den forskellige praksis, der fandt sted i de enkelte skandinaviske lande. Som en del af min udveksling skal jeg derfor besøge universitetet i Oslo og Lund.

Mit projekt vil således tilbyde en kulturel vinkel på besættelsestiden, som næsten udelukkende har undergået forskning fra et politisk eller socialt perspektiv.

Hovedvejleder på projektet er Niels Wium Olesen.


Kontakt:

Troels Solgaard Andersen

Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Historie og Klassiske Studier
Jens Chr. Skous Vej 5
8000 Aarhus C

Historie og Klassiske Studier