Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ulla Schmidt er udnævnt som professor MSO

Ulla Schmidt er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) i teologi på Aarhus Universitet.

03.09.2014 | Jette Støvring

Professoratet løber fra 1. november 2014 og fem år frem, hvor Ulla Schmidt skal undersøge forandringsprocesser i kirke- og menighedsliv ved at sammenligne den danske folkekirke med den norske folkekirke. De er gode at sammenligne, fordi de er organiseret på forskellige måder.

”Den norske folkekirke har kirkelige organer på nationalt niveau, der har mandat til at vedtage reformer, som skal implementeres i de lokale menigheder. I danske folkekirker sker forandringsprocesserne i større grad nedefra i de lokale menigheder,” fortæller Ulla Schmidt.

Ulla Schmidt vil bruge sammenligningen af den danske folkekirke med den norske folkekirke til at undersøge, om det er mest hensigtsmæssigt, at ændringsprocesserne er udformet nedefra, eller om det er mere funktionelt, at de er udtænkt fra et centralt niveau og skal nedad i systemet.

Professoratet er oprettet i sammenhæng med, at der bliver oprettet et Folkekirkens Videns- og Udviklingscenter i Aarhus, hvor Ulla Schmidt skal være med til at styrke indsatsen i empirisk kirkeforskning i Danmark. 

CV

Siden 2002 har Ulla Schmidt arbejdet på forskningsinstituttet KIFO i Oslo, hvor hun blandt andet har udforsket nogle af de norske kirkelige reformer og arbejdet med sammenhængen mellem religion og holdninger i etiske og moralske spørgsmål. Ved siden af stillingen på forskningsinstituttet har Ulla Schmidt undervist i professionsetik og diakoni på Det Teologiske Fakultet på universitetet i Oslo. 

Navne , Teologi