Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Veluxbevillinger til IKS

Velux Fonden har bevilget millioner til at forskere fra Institut for Kultur og Samfund kan forske i selvudpegede hjælpere blandt etniske ældre og konsekvenserne af aldring.

25.01.2017 | Ulrik Albert Vosgerau

Foto/medie afdelingen Moesgaard.

Mikkel Rytter har modtaget kr. 5,1 mio. til projektet ” Etniske ældre og selvudpegede hjælpere: Familiedynamik som afsæt for kommunal velfærdsinnovation. ” Omdrejningspunktet for projektet er ordningen ’selvudpeget hjælper’, hvor kommuner aflønner fx et familiemedlem til at varetage specifikke omsorgsopgaver for plejekrævende ældre i eget hjem. Gennem etnografiske feltstudier skal projektet belyse, hvordan pakistanske, tyrkiske og palæstinensiske familier, der har – eller får tilkendt – sådanne hjælpere, drager omsorg for ældre, plejekrævende familiemedlemmer, og hvordan adgang til ordningen indvirker på fx generationsforhold, kønsrelationer og tidsforbrug i familierne.

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet, SFI – det Nationale Forskningscenter for Velfærd samt Ishøj og Aarhus Kommuner. I projektet deltager også seniorforsker Anika Liversage (Det nationale forskningscenter for velfærd), post.doc Christina Algreen-Petersen Leeson (Aarhus Universitet) og ph.d.-studerende, Abir Mohamad Ismail (Aarhus Universitet).


Med Lone Grøn og fra KORA og Lotte Meinert i spidsen er projektet “Aging and the Human Condition” blevet bevilget kr. 8.779.496,- Fra Institut for Kultur og Samfund deltager endvidere Maria Louw og Rasmus Dyring.
Projektet skal undersøge hvad vi kan lære om alderdommen som menneskeligt grundvilkår gennem etnografiske, filosofiske og kunstneriske projekter, der tager diversitet og forskellighed i aldringsprocesser alvorligt.

Bevillinger