Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Wulf Kansteiner er udnævnt til professor MSO

Institut for Kultur og Samfund har tildelt Wulf Kansteiner et femårigt MSO-professorat med tiltrædelse den 1. november 2015.

17.11.2015 | Ulrik Albert Vosgerau

Wulf Kansteiner er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) i historie.
Wulf Kansteiner skal i sit professorat have særligt fokus på forskning i migration og hukommelse. I Europas kulturelle hukommelse er der en tendens til at opfatte migration som et problem forbundet med krig, humanitære kriser og historiens mørke sider, mens migration for mange individuelle europæere er forbundet med positive oplevelser og muligheder.

Wulf Kansteiner skal stå i spidsen for et interdisciplinært forskningsområde, der skal forske i dette modsætningsforhold hos forskere, befolkning og politikere for derigennem at etablere grundlaget for en ny europæisk hukommelse.


CV: Wulf Kansteiner er 51 år. Han er uddannet ved Ruhr-Universität Bochum og University of California at Los Angeles (UCLA), hvor han har taget sin ph.d. i 1997. Han har været ansat som adjunkt og lektor i historie ved University of Tennessee, Kent State University, og Binghamton University (SUNY). I 2014 blev Wulf Kansteiner ansat som lektor ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier på Aarhus Universitet. Wulf Kansteiner er kulturhistoriker, historisk teoretiker og ekspert i hukommelsesstudier. Hans forskning har særligt koncentreret sig om kollektive erindringer fra nazismen og Holocaust i film og på tv, historieskrivningens narrative struktur og traumeteoriens intellektuelle historie.

Historie og Klassiske Studier