Aarhus Universitets segl

Fortsat optag på Tjekkisk og Ungarsk

En artikel i Information den 21. november kan give det indtryk, at der lukkes for studenteroptag på sprogfagene Tjekkisk og Ungarsk ved hovedområdet Arts på Aarhus Universitet fra 2013. Det er ikke tilfældet.

Sagen er, at der den 20. november var indkaldt til møde i Institutforum på Institut for Kultur og Samfund, hvor deltagerne drøftede den aktuelle situation for de to fag.

Tjekkisk og Ungarsk har svært ved at tiltrække nye studerende. Fagene har i de sidste fire år optaget i alt fire bachelorer og én kandidat. 

Det sætter økonomien yderligere under pres, at Uddannelsesministeriets småfagsbevillinger til de to fag ophørte i 2011.

I Institutforum drøftede man muligheden for at lukke for tilgangen af nye studerende i 2013, men valgte at indstille til ledelsen på Arts, at der ikke træffes beslutninger på nuværende tidspunkt, og at de to fags udfordringer skal diskuteres tilbundsgående.

Fakultetsledelsen på Arts har fulgt Institutforums anbefaling, som sikrer, at der fortsat kan optages studerende i 2013.

Akademisk Råd, studienævn, samarbejdsudvalg og uddannelsesfagudvalg inddrages i det kommende år i en proces, der skal se nærmere på instituttets uddannelsesprofil.

Diskussion om optag berører ikke forskningen i Tjekkisk og Ungarsk på Arts.

 

Yderligere oplysninger

  • Dekan Mette Thunø, Mobil 2979 9330