Aarhus Universitets segl

Fyrmesteren

En anderledes bog om hverdagsliv på kanten af havet, i tiden omkring det moderne gennembrud

Lektor Bodil Selmer har skrevet bogen ”Fyrmesteren. Beretning om et liv på kanten af havet. Chr. Heering 1843-1905” af .

Den dynamiske fyrmester Heering på Hanstholm Fyr er den centrale skikkelse i denne antropologiske beskrivelse af livet ved havet i sidste halvdel af 1800-tallet. Fyrmesteren var en ivrig fortaler for udvikling af kystsamfundene, men hvordan håndterede han selv den moderne tids krav? Hvordan finder den store historie genklang hos den enkelte?

Vi følger den unge sømand som menig på fregatten ”Jylland” i krigsåret 1864 og gennem årene som kaptajn i Vestindiensfarten på onklen Peter F. Heerings fartøjer. Vi er med, når han og hans unge kone rykker ind på det nyopførte Bovbjerg Fyr, og når familien efter nogle år rejser videre til Hanstholm længst nordvest i landet. Her knejser det store fyretablissement, dengang verdens mest avancerede, over et fattigt fiskerleje.

Undervejs får vi indblik i fiskernes og søfolkenes vilkår, arbejdet ved fyret, dramatiske strandinger, bevægende redningsaktioner og konflikter over de indbringende bjergninger. Vi ser, hvordan det barske liv på Hanstholm tærer på ægteskab og familieliv.

Den kronologiske fremstilling brydes af fem afsnit til eftertanke, hvor forfatteren giver andre vinkler på beretningen og dens hovedperson.

Værket er baseret på skrivelser og dokumenter fra fyrvæsenets og redningsvæsenets samlinger på Rigsarkivet, de hundredvis af breve fyrmesteren skrev til sine overordnede i marineministeriet, hans mange avisreportager samt private breve.

Som i en kollage med flere lag kædes udsagn, illustrationer og refleksioner sammen i en nuanceret beretning. En svunden tids personer kommer til orde og fortiden bliver nærværende. Samtidig har værket et plot, der giver spænding, mening og retning til fremstillingen.

Fyrmesteren bidrager med anderledes viden om hverdagsliv på kanten af havet i tiden omkring det moderne gennembrud.  Den henvender sig til alle historisk interesserede; til alle der interesserer sig for det maritime samfund og forholdene på Vestkysten; til alle der kan lide historiske biografier og en antropologisk tilgang, hvor beretningen er sat i en bred kulturel og social kontekst. Til alle, der kan lide en god historie.

Bodil Selmer er lektor på Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet.