Aarhus Universitets segl

Hvordan ser det gode samfund ud efter finanskrisen?

Lektor Hagen Schulz-Forberg har modtaget 4.492.501 kr. af Velux Fonden til at forske i økonomers centrale forestillinger om det gode samfund fra 1930’erne til i dag. Et forskningsprojekt, der kan hjælpe med at forstå vejene ud af finanskrisen.

Hvad er det, der afgør, hvordan økonomien og fremtidens samfund bør indrettes? Det har et nyt forskningsprojekt modtaget 4.492.501 kr. fra Velux Fonden til at undersøge over de næste tre år.

Lektor i Insternationale Studier Hagen Schulz-Forberg står i spidsen for projektet ’Towards Good Society’: Conceptualizing the Social through the Economic, 1930s – Today, der tager udgangspunkt i økonomiske kriser i den europæiske historie som depressionen i 1930’erne, krisen efter 2. Verdenskrig og den aktuelle finanskrise.

Et fokus på kriser, der skal tydeliggøre, hvilken indflydelse økonomers centrale begreber og forestillinger har haft på samfundsindretningen. Og et fokus, der ikke ligefrem gør projektet mindre aktuelt:

–I dag er der ikke længere konsensus om, hvad ord som ’velfærdsstat’, ’arbejdstid’, ’fleksibilitet’ og ’vækst’ betyder; det som vi før lagde i ordene, har jo vist sig ikke at være noget ufejlbarligt værn mod kriser. Vi vil undersøge den forhandling, der foregår, om hvad ordene skal betyde fra nu af, og hvordan økonomi og samfund bør indrettes, forklarer Hagen Schulz-Forberg.

Det betyder ikke, at projektet kan give nogen hurtig løsning på finanskrisen:

–Vores ambition er at vise, hvor forbundne økonomier og samfund er, og hvor afgørende tanker om økonomien er for, hvordan et fremtidigt samfund kommer til at se ud.

Striden om vækst

For at opspore den forhandling, der ofte viser sig som en strid om ordene blandt økonomer, udvælger forskerne begreber som fx ’fuld beskæftigelse’ eller ’vækst’.

Det er begreber, der både blev brugt i fortiden og som bruges i nutiden, i Central- Syd- og Nordeuropa, i internationale institutioner og postkoloniale sammenhænge.

Og det er begreber, som bruges af økonomiske tænketanke til at udkæmpe kampen om, hvem der kan løse krisen, og hvordan det gode samfund bør indrettes:

–Vi vil studere netværk af økonomer på tværs af lande ved at registrere, hvad de læser, skriver og offentliggør. Det kan vise os, hvordan de etablerer et nyt økonomisk sprog om, hvor samfundet skal hen. Ved at studere de niveauer som økonomerne arbejder på, kan vi se, hvordan de fungerer som konsulenter og hvilken indflydelse deres forestillinger om økonomien har på regeringer og internationale organisationer, siger Hagen Schulz-Forberg.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos Hagen Schulz-Forberg, lektor i Internationale Studier på Aarhus Universitet

E-mail: hishsf@hum.au.dk

Direkte telefon: 87 16 22 32