Aarhus Universitets segl

Idehistorie får en ridder af Dannebrog

Professor i idehistorie Hans-Jørgen Schanz har modtaget ridderkorset af Dannebrogsordenen. Men det betyder langt fra, at det er slut med flere bøger – eller at han er den, der er mest begejstret for ordenen.

–Sandt at sige tror jeg, at det betyder en hel del mere for min mor, end det gør for mig. Min mor blev selvfølgelig glad og stolt, og selvom jeg har svært ved at gå op i det, har jeg ikke noget imod at Aarhus Universitet har indstillet mig, eller at en selvstændig instans som kongehuset bruger det til at anerkende nogle indsatser. Og korset er da også vældig flot.

Det siger professor Hans-Jørgen Schanz i al stilfærdighed om den hædersbevisning, han har modtaget, og som fik sin nuværende form ved Frederik den Sjettes tronbestigelse i 1808 som en anerkendelse af ”Nidkiærhed hos Embedsmanden, Fremskridt i Videnskaber og Kunster, nye og heldige Anlæg i Landets Agerbrug, Industrie og Handel”.

Tvungen audiens

Mens Hans-Jørgen Schanz tvivler på, at et dansk ridderkors åbner nogen døre for en forsker eller kan bruges til at tiltrække fremtidige samarbejdspartnere, så åbner det helt sikkert slotsporten for professoren ind til Christiansborg slot. Faktisk er det et krav.

–Man får ikke en begrundelse for tildelingen, men når man har modtaget korset, så skal man i audiens hos dronningen for at takke for det inden for et halvt år. Jeg har endnu ikke planlagt, hvornår det lige bliver, men smokingen er da indkøbt og klar, fortæller Schanz.

Mere åndsarbejde på vej

En begrundelse for tildelingen af ridderkorset kan måske findes i de over 400 artikler og 35 bøger, som det indtil videre er blevet til i Hans-Jørgen Schanz’ karriere. Og ridderkors eller ej, så er næste bog på vej.

Mens han i langt de fleste af bøgerne har behandlet emnerne ’kapitalisme’ og ’modernitet’, så har han også for nylig haft stor succes med en formidlingsbog om begrebet ’Frihed’, der har toppet bestsellerlisten for fagbøger. Og den næste bog fra ridderen af dannebrog bliver en gennemgang af ordet ”ånd” fra år 500 fvt. til i dag:

–Lige nu arbejder jeg med, hvor meget man har brugt ”ånd” og lignende tågede begreber, hver gang man har villet defineret ’Europa’. Og så er det interessant, at stort set alle i Danmark bruger ordet ’ånd’ i flæng, mens man for eksempel i Norge kun bruger det i en meget snæver betydning. Det ord kunne godt trænge til en rensning, forklarer ridder af Dannebrog, Hans-Jørgen Schanz.