Aarhus Universitets segl

Millioner til humanistisk forskning i robotteknologi

Velux Fonden har bevilliget knap 6 millioner kroner til et tværfagligt forskningsprojekt, der markerer begyndelsen på et nyt slægtskab mellem humaniora og de tekniske videnskaber

Hidtil har social robotteknologi været varetaget af robotteknikere med begrænset samarbejde med forskere inden for psykologi, filosofi og antropologi. 

-Hvor humaniora kan hjælpe de tekniske videnskaber med at specificere retningslinjer for, hvad sociale robotter skal være i stand til og ikke i stand til, kan de tekniske videnskaber tilbyde humaniora nye måder at forstå betingelserne for menneskelig samkvem på, fortæller lektor dr. phil. Johanna Seibt, der skal lede projektet, hvis titel lyder: ”Som om det var en person – sociale robotter og menneskelig selvforståelse”

De sociale robotters indtog

Eksperter vurderer, at markedet for sociale robotter i 2025 bliver fire gange så stort som markedet for industrirobotter. I hvert fald når det kommer til de lande, hvor der er en hastigt voksende ældregeneration. Så det er en virkelighed, der venter.

Sociale robotter er ofte designet med det formål at gøre det muligt for mennesker at omgås dem, som om de var personer og i sidste ende venner. Men er det nok for mennesket at indgå i en ”som om”-relation, lyder et af de mange dilemmaer, projektet skal undersøge.  

-Mange kan måske huske de terapeutiske kæledyr, der blev introduceret for plejehjemsbeboere: kæledyr de kunne snakke til og drage omsorg for. Men hvad når omsorgen til de ældre for eksempel skal suppleres med robotter? Hvad sker der, når menneske til menneske forholdet udfordres af et menneske-robotforhold, siger postdoc Marco Nørskov, der også er tilknyttet projektet.

Med udgangspunkt i teoretiske såvel som empiriske studier, vil projektgruppen belyse konsekvenserne ved at inddrage sociale robotter i vores liv.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos Marco Nørskov, postdoc

E-mail: filmanp@hum.au.dk

Eller hos:

Johanna Seibt, lektor dr. phil.:

E-mail: filseibt@hum.au.dk

Direkte telefon: 87 16 22 45