Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sara Cecilie Utvaag modtager rejselegat

I forbindelse med Aarhus Universitets årsfest modtager kandidatstuderende, Sara Cecilie Utvaag, Dronning Margrethe II´s rejselegat.

Sara Cecilie Utvaag har i sit studie udmærket sig ved et højt engagement i museumsarbejde og arkæologisk feltarbejde. Fra 2017 til 2020 var hun fast tilknyttet de dansk-italienske udgravninger i Francavilla Marittima i Syditalien og har deltaget i survey i Palmi, hvoraf førstnævnte var udgangspunktet for hendes bachelorprojekt, for hvilket hun fik topkarakter. Hun har desuden været instruktor på feltkurset, i Informationssøgning og i Introduktion til Græsk Arkæologi. 

Foruden studierelevant arbejde på Antikmuseet og Gammel Estrup – Danmarks Herregårdsmuseum, har hun været tilknyttet Palmyra Portræt-projektet om portrætter i Palmyra, og hun har været skribent på det tværfaglige antiktidsskrift Agora. Sara Cecilie Utvaag vil i sit speciale undersøge antik receptionen i Danmark i 1700-tallet i et samarbejde med Gammel Estrup – Danmarks Herregårdsmuseum og Dansk Center for Herregårdsforskning.

Dronning Margrethe II’s rejselegat vil give Sara Cecilie Utvaag mulighed for et studieophold i Rom, hvor hun kan besigtige de relevante lokaliteter og foretage en længere studierejse til Vesuvområdet. Rejselegatet overrækkes i forbindelse med Aarhus Universitets årsfest fredag den 10. september.

Læs mere om de øvrige modtagere af årets rejselegater.

Om rejselegatet

Rejselegatet blev indstiftet i 2010 som en gave til Hendes Majestæt Dronning Margrethe i anledning af Dronningens 70 års fødselsdag og blev udvidet i 2012 i anledning af Dronningens 40 års regentjubilæum. Der uddeles i alt fem rejselegater. På Aarhus BSS og Arts går legatet til studerende ved statskundskab og arkæologi – de fag, som Hendes Majestæt selv læste i sin tid som studerende på Aarhus Universitet i 1961-1962. Der er ingen krav til studieretningen på henholdsvis Faculty of Health, Faculty of Natural Science eller Faculty of Technical Science. Hensigten med legatet på 25.000 kroner er at gøre det muligt for legatmodtagerne at studere i udlandet i forbindelse med deres studier på Aarhus Universitet.