Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kulturelle Dynamikker

Kulturelle dynamikker

Mellem historicitet og ekspressivitet

Om programmet

”Kulturelle dynamikkers” særlige profil udgør et konsekvent historisk blik på kulturelle fænomener, der inddrager såvel brud som kontinuitetsforløb, herunder koblinger mellem det faktuelle og det ekspressive, som kendetegner forskellige epoker eller lokaliteter. 

Programmet tilstræber en forsknings­praksis, hvor kultur opfattes som et åbent og uafsluttet system af både delte og omstridte betydninger, værdier og handlinger i et samspil med samfund. Det er en grundtanke i programmet, at væsentlige dynamiseringsfaktorer både skal findes i samspillet mellem kulturelle forskelligheder og kulturel gensidighed og udveksling.

Kulturel dynamik betegner de former for processer, hvorigennem nye retninger for samfundets udvikling afstikkes. Dette kan også omfatte situationer, hvor eksisterende retninger bekræftes og/eller bibeholdes. Kulturel dynamik er dermed samlebetegnelsen for de udviklinger, som bevirker, at samfund forandrer deres kulturelle partikularitet og/eller totalitet.

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste

Se flere arrangementer

Se afholdte arrangementer

Aktuelt

  • Food Culture.dk omtaler afsluttet projekt "Cool Snacks"

    17. december 2012:Forskningsenheden "Materialitet, spatialitet og offentlighed i kulturens dynamik (MASK)" under forskningsprogrammet Kulturelle dynamikker deltager i projekt DNMARK. Institut for Kultur og samfund, Aarhus universitet, deltager i projekt DNMARK med et budget på 1.7 millioner dKr. med Lektor Steen Brock som seniorforsker og Sandy Andersen som ph.d. studerende.Deres del af projektet vedrører en analyse af - og strategiplan for Sund By Programmerne i Horsens og Belfast kommuner - to førende byer indenfor EU Healthy Cities Network - med særlig henblik på muligheden af at ændre en lokalbefolknings spisevaner.

Forskningsprogramleder