Aarhus Universitets segl

Er migrantarbejdere særligt udsatte for smitte?

Jens Seeberg, der er professor MSO fra Afdeling på Antropologi på Aarhus Universitet, har modtaget en bevilling på over 11 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til at forske i smittespredning og migrantarbejde i Sydasien.

Jens Seeberg er uddannet antropolog og ansat som professor MSO på Afdeling for Antropologi på Aarhus Universitet, hvor han i mange år har forsket i antibiotikaresistens – med særligt fokus på tuberkulose og resistent tuberkulose i Indien. Derudover forsker han i antibiotikaresistens i forbindelse med svineproduktion sammen med forskere fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og forskere fra mikrobiologi på Aarhus Universitet, og endelig har han i et tredje projekt forsket i migration i Nepal.

De tre projekter har alle været inspirationskilder til det kommende forskningsprojekt, som netop har modtaget en bevilling på over 11 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden. Projektet hedder ”Antimicrobial resistance and labour migration across healthcare boundaries in Northern South Asia” og handler blandt andet om at forstå antibiotikaresistens, som et såkaldt biosocialt fænomen.

”Hvis der er én ting, Covid-19-pandemien har vist, er det, at man ikke kan adskille det biologiske og det sociale. De vigtigste redskaber siden starten af pandemien har været sociale foranstaltninger. Vi har begrænset det sociale liv for at begrænse smitten. Vi håber med det kommende projekt at skabe ny viden om antibiotika-resistens som et biosocialt fænomen. Hvordan påvirker mennesker og bakterier hinanden som sociale væsener, og hvordan fører det til udvikling og spredning af antibiotikaresistens? Vi håber også, at de mere metodiske og teoretiske tiltag, vi udvikler i den forbindelse, kan bruges i andre sammenhænge, som ikke handler om antibiotikaresistens, men om andre infektionssygdomme, som også spredes på tværs af artsbarrierer mellem dyr og mennesker. Konkret skal vi kortlægge migrantarbejderes levevilkår i Nepal og Indien med særlig fokus på smittespredning og -håndtering og derigennem finde metoder til at forbedre forholdene både for migrantarbejdere og den almene befolkning,” fortæller Jens Seeberg.

I projektet, som har en varighed af fire år, indgår dialog med politiske beslutningstagere og lokalsamfund om udarbejdelse af anbefalinger og uddannelsesmæssige tiltag.

Yderligere information
Jens Seeberg, Professor MSO
Afdeling for Antropologi
Institut for Kultur og Samfund
Aarhus Universitet
E-mail: jseeberg@cas.au.dk
Fast: 8716 2117
Mobil: 20596770

 

Oops, an error occurred! Code: 202209281716099d432407