Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jens Seeberg udnævnt til professor

Jens Seeberg er udnævnt til professor (MSO) i antropologi

16.12.2016 | Anja Kjærgaard

Hvad skal du beskæftige dig særligt med i dit professorat?
- Alt tyder på, at vi står overfor det, der er blevet kaldt den tredje epidemiologiske transition – overgangen til en situation, hvor antibiotika ikke længere virker på almindeligt forekommende infektioner, som vi ellers var blevet vænnet til at opfatte som trivielle, fordi vi havde effektiv behandling. Jeg er optaget af, hvad denne transition betyder på alle samfundsniveauer – i familien, på arbejdspladsen, i forhold til fysisk mobilitet, rejser og migration, og på policy og politikniveauer, både nationalt og internationalt. I øjeblikket arbejder jeg især med den globale vækst i multiresistent tuberkulose, og især i Indien.

Som antropolog - hvad fokuserer du så på? 
-Som antropolog fokuserer jeg på de sociale og strukturelle forhold, der medvirker til at skabe mulighed for, at resistens kan udvikles hos den enkelte og efterfølgende spredes fra person til person, samt på de dynamiske effekter i forhold til yderligere smittespredning, som affødes af omgivelserne forståelse for og pleje af den enkelte, men også af den frygt for smitte og relaterede stigmatisering, som ofte opstår.

Hvad arbejder du ellers med?
-I regi af EPICENTER er vi i øjeblikket i færd med at lægge sidste hånd på en udstilling om 'Social Smitte', som åbner på Moesgaard Museum d. 10. februar. Sammen med Andreas Roepstorff og Lotte Meinert redigerer jeg også i øjeblikket en bog, som udkommer på Duke University Press, om nybrud, udfordringer og samarbejdsmuligheder i relationen mellem (medicinsk) antropologi og biologi med bidrag fra bl.a. Margaret Lock, Julie Livingston, Adriana Petryna og Susan Whyte, og jeg skriver p.t. på artikler om compliance-begrebet i tuberkulosebehandling og om 'maskens fænomenologi'', betydningen af beskyttelsesmasker i omgangen med tuberkulose-patienter.

CV

Jens Seeberg er lektor, cand.mag.art., ph.d. i sundhedsantropologi.

Ud over sit virke på Aarhus Universitet har han blandt andet arbejdet i Verdenssundhedsorganisationen WHOs regionale kontor for Sydøstasien med base i Delhi, og i en treårig periode arbejdet i det indiske tuberkulosekontrolprogram.

Frem til slutningen af 2017 er han leder af Center for Kulturelle Epidemier EPICENTER. Han er også engageret i de såkaldte NeMo, MAGAART og iDRRES-projekter, der blandt andet omhandler intern og transnational migration samt styrkelse af forskningskapacitet på universiteter i Nepal, Kenya og Uganda.

 

Forskning, Antropologi