Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stor bevilling til forskningsprojekt om urbanisering i det sydlige Afrika

Morten Nielsen, lektor i antropologi har fået en bevilling på knap 6,2 mio. fra Det Frie Forskningsråd til forskning om den stigende urbanisering af det globale syd.

28.06.2016 | Ulrik Albert Vosgerau

Morten Nielsen

Morten Nielsen fra Institut for Kultur og Samfund skal de kommende år lede et tværfagligt forskningsprojekt, der skal undersøge den stigende urbanisering af det sydlige Afrika. Projektet fokuserer i særlig grad på forholdet mellem ’middelklasse-urbanisme’ og fysisk byplanlægning og vil have Maputo, hovedstaden i Mozambique, som casestudie.

Regionens storbyer undergår i øjeblikket voldsomme transformationer, hvor ’middelklassen’ synes at være ideal for et bedre liv i byerne. Det er derfor projektets hypotese dels at 'middelklasse urbanisme' er en væsentlig drivkraft bag de forandringer, som byer i det sydlige Afrika i øjeblikket gennemgår, og dels at nye former for medborgerskab, som har byen snarere end nationalstaten som politisk fællesskab, opstår som resultat af disse urbaniseringsprocesser.


Fakta

Projektet med titlen “Middle Class Urbanism. An interdisciplinary study of the physical reordering of urban sub-Saharan Africa” er blevet  tildelt kr. 6.191.868,- af Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation.
Bevillingerne gives til en eller flere forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål inden for et velafgrænset område.

Forskningsprojektet omfatter fire underprojekter: et antropologisk studie af udliciteret bystyring, et arkitektonisk studie af infrastruktur og vejanlæg, et urbanitetsstudie af privatiserede beboelsesområder og et historisk studie af anlægningen af større nabolag i perioden omkring Mozambiques uafhængighed i 1975.

Bevillinger, Antropologi