Aarhus Universitets segl

Forskningsprofil

Det etnografiske feltarbejde, antropologiens praksis, er under forandring i takt med at verden forandrer sig. Det klassiske scenarie, hvor antropologen begiver sig ud for at bedrive etnografisk feltarbejde i eksotiske og isolerede egne af verden, er afløst af forskning i en verden, der er bundet sammen på utallige komplekse måder og i konstant forandring. Antropologer udfører i dag feltarbejde i globale brændpunkter, højteknologiske forskningscentre, hospitaler, skoler og børnehaver, supermarkeder, online fællesskaber og erhvervsvirksomheder.  Parallelt hermed er antropologiens konventionelle, indfødte informant i stigende grad blevet afløst af aktivister, forbrugere, skolebørn, politikere, videnskabsfolk og erhvervsledere. Samtidig har mange ikke-antropologer taget feltarbejdet til sig som et supplement til deres egne forskningsmetoder. Dette skifte indebærer ikke blot behovet for en fornyet refleksion over den antropologiske praksis, dens teorier, etik og epistemologi; det åbner samtidig for tværfaglige tilgange og nye former for komparation og analyse.

 

Forskningsprogrammets udgangspunkt er, at etnografi er mere end metode. Feltarbejdet er andet og mere end interviewteknik, spørgeskemaer og ’hængen-ud’ med informanterne; det indebærer også en epistemologisk, etisk og analytisk refleksion.  Det er denne vekselvirkning mellem empirisk udforskning og teoretisk refleksion, der giver en feltarbejdsbaseret videnskabelighed mulighed for at levere ny indsigt i emner, vi troede, vi allerede forstod, hvad enten det drejer sig om klimaforandringer, fattigdom, demokrati, voldelige konflikter, kreativitet i erhvervslivet eller religionens genkomst i det 21. århundrede.

 

Forskningsprogrammet vil fokusere på, hvordan antropologisk praksis kan gentænkes i mødet med en global, medieret, politisk kompleks, og højteknologisk samtid. Det er åbent for alle forskere, der anvender en feltarbejdsbaseret og komparativ tilgang i deres forskning og som ønsker at videreudvikle denne tilgang i deres bestræbelser på at forstå nutidens kulturelle og sociale problemstillinger.

 

Det overordnede sigte for programmet er:

 

  • At udvikle det teoretiske og videnskabelige grundlag for feltarbejdsbaserede studier af samtidens menneskeliv og samfundsproblemer
  • At eksperimentere med nye former for kvalitativ metode, innovative former for kulturel komparation, og tværfaglige former for videnproduktion
  • At puste nyt liv i klassiske diskussioner om viden, validitet og relevans i humanistisk forskning.