Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Praktik

Praktikken på kandidatuddannelsen i antropologi (2.-3. Semester) aftales ideelt set i efteråret året før praktikken starter i forårssemesteret. Praktikperioden løber fra 15. april til 30. September med en varighed på min 4 og max 5 måneder. Praktikken kan være fuldtid eller deltid alt efter, hvad der aftales med den studerende.

Antropologistuderendes praktik skal rumme et feltarbejde dvs. en træning i at bruge og opnå viden gennem antropologiske metoder. Det betyder at praktikanten selvstændigt skal indsamle og bearbejde data i en iterativ feltarbejdsproces.

Praktikanten har en vejleder (der underviser) på Antropologi og en praktikkontaktperson (gerne en akademisk uddannet person) hos praktikstedet. Disse tre parter besegler praktikaftalen i en praktikkontrakt. Forarbejdet i form af litteraturstudier og projektbeskrivelse i samarbejde med vejlederen igangsættes allerede i perioden fra februar til april, før praktikken påbegyndes i organisationen.

Praktikken afsluttes med en feltrapport/eksamensopgave på Antropologi. Derudover kan Praktikanten, efter aftale, foretage en direkte afrapportering til praktikstedet eksempelvis: holde et oplæg om undersøgelsesresultatet for praktikstedet.