Aarhus Universitets segl

Ydelser

Hos MANTRA får du individuelle undersøgelsesdesigns og håndplukkede professionelle
antropologer med profiler, skræddersyet til din organisations behov.

Rekvirerede projektsamarbejder

MANTRA tilbyder (i begrænset omfang) rekvireret sparring, rådgivning og bistand til forskellige former for forsknings- og udviklingssopgaver herunder brugerstudier (UX studies), evalueringer og organisationsanalyser.

MANTRA går altid i dialog med kunden om opgaveløsningen og underskriver en kontrakt vedr. indhold, tidsplan og rettigheder. MANTRA har en fast projektleder: Johanne Korsdal Sørensen og der tilknyttes efter behov videnskabelige assistenter, studentermedarbejdere og faglig sparring med vores forskere i Afdeling for Antropologi.

Regelsættet for denne aktivitet er universitetets regler om indtægtsdækket virksomhed og projektet finansieres af kunden dvs. den virksomhed eller organisation, der bestiller opgaven hos MANTRA.

Skalerbarhed - Antropologiske analyser

Antropologers teoretiske og metodiske tilgang sætter os i stand til at gå bagom tallene i kvantitative studier og forstå baggrunden for menneskers strategier og handlinger mere indgående. Vi er optagede af at belyse og forstå eksempelvis, hvorfor praksis afviger fra retningslinjer for adfærd. Den forståelse er væsentlig, hvis vi vil skabe forandring og dialog om menneskelig adfærd og strategier.

Et antropologisk studie kan vare fra få timer til, dage, uger, måneder og år. MANTRA kan også skalere ved at intensivere indsatsen med ekstra hænder i en kortere periode. MANTRA arbejder desuden ofte i et komparativt perspektiv og skaber derigennem gode muligheder for at skalere resultater op fra en lokal kontekst til en national eller international sammenhæng. Studiernes varighed afstemmes efter partnernes behov og opgavens karaktér. 

Samfinansieret forskning

Forskningen på Afdeling for Antropologi favner en bred vifte af tematikker, som vi ønsker at udvikle i samspil med eksterne samarbejdspartnere, så vi løbende får nye temaer og vinkler ind i vores arbejde. Det betyder, vi har mulighed for at samarbejde med mange forskellige typer af offentlige og private organisationer om en bred vifte af samfinansierede forskningsprojekter med fokus på både forskning og forskningsbaseret innovation. Vi initierer alle projektsamarbejder med en grundig dialog med vores samarbejdspartnere om projektets udformning, ligesom vi underskriver en kontrakt vedr. indhold, tidsplan og rettigheder. MANTRA har en fast projektleder: Johanne Korsdal Sørensen og der tilknyttes efter behov professionelle antropologer, aflønnede antropologiske studentermedarbejdere og faglig sparing med vores forskere fra Afdeling for Antropologi.

MANTRA trækker på eksperter i eksempelvis

  • Sundhed og sygdom
  • Bureaukrati og magt
  • Sociale medier, film og foto
  • Migration og turisme
  • Bæredygtighed og miljøspørgsmål
  • Specifikke regioner og religioner

Interesseret i praktikaftaler med studerende ved Afdeling for Antropologi? 

For henvendelser angående praktikaftaler: MantraAssistance@cas.au.dk

Interesseret?

Vi afgiver individuelle opgaveafhængige tilbud.