Aarhus Universitets segl

Om Antropologi

Mennesker er sociale væsner. Antropologi handler om, hvad dét indebærer for, hvordan vi indretter vores liv, organiserer vores samfund og opfatter vores omverden – overalt på jorden. Hvordan er menneskers verdener forskellige, og hvordan erfarer de verden forskelligt – på tværs af samfund og indenfor det enkelte samfund? Og hvad er det alligevel, vi har til fælles? Hvilke lokale og globale, synlige og usynlige samfundsstrukturer påvirker vores muligheder for at agere i verden?

Centrale temaer i antropologi inkluderer blandt andet slægtskab, udveksling, religion og ritualer i hele verden. Nye fokusområder på Afdeling for Antropologi er bl.a. hvordan moderne teknologier og medier påvirker samfundets indretning; organisationskultur og arbejdsliv; migration og etnisk identitet; konflikthåndtering i politiske brændpunkter; traditionelle sundhedssystemer og moderne medicinsk behandling; samt menneskers reaktioner på de globale klimaforandringer. Foruden Danmark og Europa har vi blandt andet forskningsprojekter i Syd- og Sydøstasien, Mellemøsten, Stillehavet, Afrika, og Arktis.

Det etnografiske feltarbejde 

Antropologiens forskningsmetode baserer sig på langvarigt etnografisk feltarbejde, hvor vi observerer og deltager i de menneskers liv, som vi ønsker at forstå. Det dybdegående feltarbejde giver et unikt indblik i, hvorfor mennesker handler og tænker, som de gør.

Det etnografiske feltarbejde har altid været centralt for antropologien, men i takt med globalisering, udvikling af ny teknologier forandrer feltarbejdet sig, og det har betydning for de metoder, vi anvender. Visuel antropologi, som er en af kandidatlinjerne ved Afdelingen, har særligt fokus på anvendelsen af visuelle medier i det etnografiske feltarbejde. Studiet som helhed – uanset specialisering – lægger stor vægt på hele tiden at videreudvikle en stærk metodologisk profil for både forskning og undervisning, og etnografisk metode er et centralt fag på studiet. På kandidat-niveau er et fuldt semester afsat til at gennemføre etnografisk feltarbejde forud for specialeskrivning. Både private og offentlige arbejdsgivere, som ansætter antropologer, lægger stor vægt på antropologers metodiske og analytiske erfaring med selvstændige empiriske undersøgelser. Disse evner tilegner de studerende sig gennem feltarbejdet.

 

Om afdelingen

Afdeling for Antropologi er blandt de stærkeste faglige miljøer i Europa, og Afdelingen tiltrækker gæsteforskere, PhD-studerende og studerende fra hele verden. Vores undervisning er dybt forankret i vores forskning med særlige specialiseringer indenfor globalisering og udvikling, innovation og design, medicinsk samt visuel antropologi. Foruden uddannelser i antropologi fra bachelor til Ph.d. niveau udbyder Afdeling for Antropologi også en kandidatuddannelse i Human Security, tilvalgsuddannelser i henholdsvis, antropologi og sociologi, samt en et-årig masteruddannelse i sundhedsantropologi.

Link til projekter