Aarhus Universitets segl

Forskningsprofil

Kulturarv sammenbinder fysiske materialer og kultur på en hidtil uudforsket måde, og forskningsprogrammet "Materials, Culture & Heritage" undersøger den langstrakte proces, som er på spil, når noget bliver en 'arv'. Med udgangspunkt i arkæologi, historie og antropologi undersøges, hvordan enkeltpersoner, grupper og samfund har interageret med materialer i fortid og nutid. Programmet vil undersøge både konkrete situationer og mere langsigtede tendenser inden for den såkaldte dybdehistorie (Deep History) med arkæologien som et kerneområde.

 

Vi arbejder med de strategier, som afgør, hvad der tages i brug, bortskaffes, forstås eller spredes, og som ligger til grund for menneskers samspil med materialer og artefakter i den synlige verden. Vi skal således undersøge både det kulturelt specifikke og det universelle for at kunne identificere, hvad der er unikt, og hvad der er fælles.

 

Vores opsporing af, hvordan forskellige materielle former bliver ladet med kulturelle betydninger, indebærer både samarbejder på tværs af de humanistiske fag og med de naturvidenskabelige fag. Det er et centralt spørgsmål, hvorfor nogle materialer deles på tværs af kulturer, mens andre får status som kulturelle unika og provokerer til spændinger, konflikter og krige.

 

Ved hjælp af tematiske undersøgelser vil vi se nærmere på materialers kulturelle variabilitet, men også på de menneskelige aktiviteter, møder og følelser, der ligger bag den materielle mangfoldighed. Det vil nødvendiggøre forskning i, hvordan mennesker interagerer med materialer i fortidige og nutidige miljøer. Det vil også kræve undersøgelser af materielle transkulturer, af de langsigtede tendenser og af de sociale transformationer der findes afspejlet i materielle brud eller kontinuiteter, hvorved der opnås glimt ind i fremtiden.

 

Forskningsprogrammet opfordrer forskerne til at udnytte materiale, kultur og arv (heritage) som indgang til deres tematiske forskningssamarbejde og således sætte gang i studiet af de processer, der transformerer materiale til kultur og som nogle gange oven i købet ender som kanoniseret arv. Der er overlap mellem de forskellige forskningsenheders tema, teori, metode og deltagere, hvilket betyder, at de som helhed udgør en sammenhængende forskerklynge. 

Forskningsprogrammet vil undersøge og forklare: Langsigtede kulturelle transformationer, den materielle kulturarv, samspillet mellem materialer og mennesker, samt menneskets udvikling i et kombineret kulturelt og biologisk perspektiv, samt konkrete arkæologiske og kulturhistoriske problemer og kontekster fra forhistorisk tid til moderne tid. Programmet vil endvidere udvikle metoder til undersøgelse af fortidige materielle verdener, formel og digital repræsentation af materiel kultur og dens fortolkning, med integrering af kulturelle, biologiske og materielle historier.