Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsenheden for analytisk erkendelsesteori, metafysik og kognitionsfilosofi

Profil

Enheden koordinerer forskning om indbyrdes relaterede emner indenfor analytisk erkendelsesteori, metafysik, og kognitionsfilosofi. Fremtrædende forskningsspørgsmål i enheden angår for tiden modale betingelser for viden, epistemiske normer, dispositioner og responsafhængighed, ikke-repræsentationelle teorier om kognition, proces-baseret ontologi, viden om kontrafaktiske konditionaler, intuitioners rolle for modal viden, matematisk viden, videnskabelig realisme, naturbegreb og pragmatisme. Forskningsenheden tager metodologisk afsæt i den analytiske filosofiske tradition, med særligt fokus på begrebslige og logiske udredninger.

Enheden har en stærk international profil, med solide forbindelser til flere af verdens mest prominente forskningscentre indenfor feltet. Enheden fokuserer overvejende på at deltage i den verserende diskussion i internationale fagtidsskrifter, samt at videreformidle den nyeste viden indenfor området.

Enheden arrangerer et permanent forskningsseminar med deltagere fra hele universitetet, og organiserer ofte internationale workshops og konferencer.

Begivenheder F2020

 

All seminars take place Fridays at 12:30–14:30 in 1467/616

 

Friday 7/2, 12:30-14:30, 1467/616

Mattias Skipper (AU):

“People Worth Trusting Admit to What They Don’t Know”

Abstract: My goal in this talk is to argue that, under a wide range of conditions, people worth trusting admit to what they don't know. I frame this thesis as a probabilistic claim and provide a Bayesian argument for it. Upshot: we have a new heuristic to guide us in determining whom to trust, and whom not.

 

14/2               

Fabrice Teroni (Geneva): 

“Valence, Bodily (Dis)pleasure and Emotions”

21/2               

Michael Morreau (UiT):

“Democracy Without Enlightenment”

13/3                TBA

20/3                TBA

27/3               

Kevin Dorst (Oxford):

Title TBA

24/4               

Somogy Varga (AU):

Title TBA

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.