Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsenheden for biomedicinens, sundhedsfagenes og folkesundhedsvidenskabernes filosofi og videnskabsteori

Profil

Enheden beskæftiger sig med centrale videnskabsteoretiske, etiske og politisk- filosofiske problemstillinger i relation til medicin, sundhedsvæsen og sundhedspraksis. Forskningen omhandler bl.a. udviklingen i sygdomsbegreber og diagnostisk praksis, krav til evidens i medicinsk forskning og klinisk praksis(herunder forholdet mellem kvantitativ og kvalitativ tilvejebragt evidens), den ændrede forståelse af den menneskelige krop i lyset af den bioteknologiske udvikling, herunder udviklingen i neuroscience, etiske spørgsmål bl.a. i relation til sundhedsfremme aktiviteter, ’health enhancement’ mv., forståelsen af autonomi og retfærdighed i lyset af ændrede relationer mellem professionelle, patienter og stat.

Enheden viderefører et  nationalt og internationalt forskningssamarbejde udviklet gennem de seneste 40 år, herunder et omfattende samarbejde med det sundhedsvidenskabelige fakultet, AU (nu Health). Enheden tilvejebringer i samarbejde med Sundhed, Menneske og Kultur, center for humanistisk sundhedsforskning (SMK) det forskningsmæssige grundlag for undervisning i videnskabsteori og filosofi på  en række uddannelser på Health. Enheden viderefører et omfattende nationalt forskningssamarbejde med bl.a. institutioner inden for sundhedsvæsenet og et international forskningssamarbejde med beslægtede centre og enheder i en række lande (bl.a. England og USA). Enheden arrangerer i samarbejde med SMK nationale og internationale konferencer, workshops og seminarer.

Begivenheder F2020

 

ALLE ARRANGEMENTER ER INDTIL VIDERE UDSAT PGA CORONAFORANSTALTNINGER. 

01.04

10.15-11.45 (1484-200)

Raffaele Rodogno & Katrine Krause-Jensen (Aarhus Universitet)

TBA

 

 

15.04

10.15-11.45 (1484-200)

 

Anna Paldam Folker (Syddansk Universitet)

How philosophy inspires public health research – examples from the National Institute of Public Health

In the talk I will speak about recent work at the National Institute of Public Health at SDU where we try to combine philosophical analysis and public health research. Our approach is to work very closely with empirical research to identify relevant research questions, analyze empirical data in a philosophical framework and ensure a mutual dialogue between theory and practice. I will outline this approach and give examples from two current projects; (i) on the relation between meaning in life and loneliness (ii) the philosophical foundation of rating scales measuring well-being. To invite a shared reflection I will come across the following questions: How did the projects start? What were the issues that prompted them in the first place? How was the collaboration between philosophy and empirical research? What were the benefits/challenges? 

 

29.04

10.15-11.45 (1484-200)

 

Saana Jukola (Bielefeld University)

TBA

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Enhedskoordinator